Thông tin về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Nha Trang

luat-su

Văn phòng đăng ký đất đai tại Nha Trang là một chi nhánh của Văn phòng đất đai tỉnh Khánh Hòa. Vậy cơ cấu tổ chức cũng như chức năng quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai được quy định như thế nào? Luật Nam Sơn xin thông tin đến Quý khách hàng thông qua bài viết dưới đây:

Cơ cấu tổ chức

Căn cứ Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai có quy định rõ Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai bao gồm:

✅ Phòng Hành chính – Tổng hợp;

✅ Phòng Kế hoạch – Tài chính (Đối với Văn phòng đăng ký đất đai có từ 15 Chi nhánh trở lên);

✅ Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận;

✅ Phòng Thông tin – Lưu trữ;

✅ Phòng Kỹ thuật địa chính;

✅ Các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Văn phòng đăng ký đất đai tại Nha Trang là một trong những chi nhánh trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa, là đơn vị hạch toán phuc thuộc, có con dấu riêng và được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc.

Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Nha Trang gồm có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định số lượng Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa và Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Nha Trang theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn

Theo quy định của pháp luật Văn phòng đăng ký đất đai có các nhiệm vụ sau:

 ✅ Thực hiện việc đăng ký đất đai và đăng ký biến động đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

✅ Cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

✅ Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai và xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

✅ Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

✅ Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

✅ Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

✅ Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật

✅ Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai và báo cáo tình hình hoạt động của Văn phòng theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Nha Trang thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai.

Cơ chế phối hợp giữa CN Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, với Phòng tài nguyên môi trường, UBND cấp huyện dựa trên nguyên tắc nào?

Cơ chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan thực hiện theo Quy chế phối hợp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đảm bảo nguyên tắc:

✅ Bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch;

✅ Xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nội dung, cách thức thực hiện; chế độ báo cáo, thông tin;

✅ Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Thông tin liên hệ

Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang tọa lạc tại địa chỉ: Số 17B đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại hỗ trợ: 0889 181 585

Trên đây là thông tin về Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang. Nếu bạn có vấn đề về pháp lý liên quan đến đất đai phát sinh tại Nha Trang, hãy lựa chọn công ty Luật Nam Sơn chúng tôi.

 

✅ Tư vấn đất đai⭐ Tư vấn tranh chấp, thừa kế, khởi kiện đất đai và các dịch vụ nhà đất
✅ Dịch vụ ly hôn⭕ Với đội ngũ luật sư giỏi về Hôn nhân gia đình, chúng tôi sẽ hỗ trợ thủ tục ly hôn một cách nhanh nhất
✅ Giấy phép doanh nghiệp⭕ Chúng tôi hỗ trợ hầu hết các loại giấy phép doanh nghiệp với cam kết về chất lượng
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh⭐ Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trên cả nước và giao kết quả tại nhà
✅ Tư vấn đầu tư⭕ Hỗ trợ các khách hàng trong và ngoài nước thủ tục đầu tư mọi loại hình doanh nghiệp
✅ Luật sư Dân sự – Hình sư⭐ Các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đại diện bảo vệ quyền lợi của bạn trước tòa
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
google-map-icon