Tư vấn thừa kế và lập di chúc tại Nha Trang

Luật Nam Sơn

Bạn đang cần tư vấn thừa kế và lập di chúc tại Nha Trang để định đoạt tài sản của mình? Bạn đang gặp vướng mắc về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc chia thừa kế? Hãy liên hệ ngay với luật sư tư vấn chuyên sâu lĩnh vực thừa kế và di chúc tại Nha Trang – Luật Nam Sơn Khánh Hòa để nhận được sự tư vấn và hướng dẫn tận tâm của luật sư.

Các dịch vụ tư vấn thừa kế và lập di chúc tại Nha Trang

Vấn đề tư vấn pháp luật thừa kế và lập di chúc tại Nha Trang có phạm vi khá rộng và rất nhiều vấn đề pháp lý phưc tạp, vì vậy, chúng tôi cụ thể hóa các vấn đề khách hàng quan tâm như sau: 

– Tư vấn thủ tục lập di chúc đúng theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn về nội dung di chúc, các hình thức của di chúc;

– Tư vấn cho người lập di chúc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc; 

– Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;

– Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

– Tư vấn cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;

– Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;

– Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;

– Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;

– Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;

– Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;

– Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc;

– Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc;

– Tư vấn thủ tục Công bố di chúc;

– Tư vấn giải thích nội dung di chúc;

– Tư vấn về thừa kế thế vị;

– Tư vấn về truất quyền thừa kế;

– Tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế, chia thừa kế….

Tư vấn thủ tục lập di chúc tại Nha Trang

Tư vấn thủ tục lập di chúc và thừa kế tại Nha Trang cho khách hàng, theo đó luật sư sẽ hướng dẫn cho bạn cách lập di chúc về cả nội dung lẫn hình thức, soạn thảo di chúc và công chứng di chúc cho khách hàng.

Luật sư sẽ tư vấn thủ tục lập di chúc tại Nha Trang bao gồm các vấn đề sau:

Định nghĩa về di chúc

✅ Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Để tránh những tranh chấp làm rạn nứt tình cảm gia đình, dòng họ thì việc lập di chúc là một việc làm vô cùng cần thiết mà mọi công dân cần phải biết và lập di chúc càng sớm càng tốt. 

Hình thức của di chúc

✅ Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. 

Điều kiện để lập di chúc hợp pháp

✅ Được quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

+ Thứ nhất về chủ thể lập di chúc: minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép. Đây là điều kiện về năng lực hành vi của chủ thể lập di chúc.

+ Thứ hai về nội dung di chúc: không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

+ Thứ ba đối với Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

+ Thứ tư nếu lập di chúc bằng văn bản có công chứng chứng thực phải tuân thủ pháp luật về công chứng, chứng thực.

+ Thứ năm về di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu là di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Tư vấn thủ tục thừa kế tại Nha Trang

⭐ Thủ tục thừa kế sẽ bao gồm thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

⭐ Thừa kế theo di chúc được thực hiện trong trường hợp người chết để lại di chúc.

⭐ Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định trong trường hợp không có di chúc hoặc di chúc vô hiệu một phần hoặc toàn bộ.

⭐ Trên cơ sở những vướng mắc của khách hàng, luật sư sẽ tư vấn về thủ tục thừa kế, khai nhận di sản thừa kế hoặc yêu cầu chia thừa kế của khách hàng.

⭐ Ngoài ra chúng tôi còn cử luật sư tham gia đại diện ủy quyền, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tại Tòa án khi gặp phải các vấn đề tranh chấp về di chúc, thừa kế.

Luật Nam Sơn cung cấp các dịch vụ liên quan đến thủ tục lập di chúc và thừa kế

👉 Tư vấn thủ tục thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật

👉 Tư vấn và soạn thảo di chúc hợp pháp

👉 Tư vấn thủ tục chia thừa kế theo pháp luật

👉 Tư vấn tranh chấp liên quan đến thừa kế đất đai, nhà ở

👉 Tư vấn tranh chấp liên quan đến tài sản là cổ phần, cổ phiếu, động sản…

👉 Tư vấn hồ sơ khởi kiện yêu cầu chia thừa kế

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được luật sư tư vấn thủ tục lập di chúc và thừa kế tại Nha Trang một cách nhanh chóng, hiệu quả.

✅ Tư vấn ly hôn

⭕ Luật sư Hôn nhân – Gia đình

✅ Tư vấn đất đai

⭕ Luật sư giàu kinh nghiệm

✅ Tư vấn doanh nghiệp⭕ Đúng quy định theo Luật Doanh nghiệp
✅ Tư vấn làm giấy phép con⭕ Giấy PCCC, ATVSTP…
✅ Tư vấn đất đai⭐ Tư vấn tranh chấp, thừa kế, khởi kiện đất đai và các dịch vụ nhà đất
✅ Dịch vụ ly hôn⭕ Với đội ngũ luật sư giỏi về Hôn nhân gia đình, chúng tôi sẽ hỗ trợ thủ tục ly hôn một cách nhanh nhất
✅ Giấy phép doanh nghiệp⭕ Chúng tôi hỗ trợ hầu hết các loại giấy phép doanh nghiệp với cam kết về chất lượng
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh⭐ Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trên cả nước và giao kết quả tại nhà
✅ Tư vấn đầu tư⭕ Hỗ trợ các khách hàng trong và ngoài nước thủ tục đầu tư mọi loại hình doanh nghiệp
✅ Luật sư Dân sự – Hình sư⭐ Các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đại diện bảo vệ quyền lợi của bạn trước tòa
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
google-map-icon