Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp | Công ty luật Nam Sơn

Luật Nam Sơn

Với đôi ngũ luật sư, chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm, Công ty luật Nam Sơn sẽ tư vấn quý khách hàng những giải pháp tối ưu về cách quản trị nội bộ doanh nghiệp, đề xuất các chính sách quản trị nhân sự, tiền lương, thưởng cho công ty….qua bài viết dưới đây.

Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

Xây dựng, phân tích tổ chức hoạt động, quản lý và điều hành Doanh nghiệp

Các nội dung Luật sư của chúng tôi sẽ tiến hành:

✅ Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp;

✅ Phân tích mô hình thực tại mà doanh nghiệp áp dụng quản lý và tư vấn, nghiên cứu, đánh giá ưu, nhược điểm từ đó đưa ra mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp: Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, Ban giám đốc, các phòng ban chức năng, văn phòng đại diện…;

✅ Phân tích, đề xuất xây dựng dự thảo các chức năng quản lý của Công ty;

✅ Xây dựng cơ sở chức năng, nhiệm vụ từng phòng, ban, văn phòng đại diện… cụ thể cho từng mô hình công ty;

✅ Xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh quản lý và quan hệ cấp quản lý trong điều hành hoạt động của công ty;

✅ Thiết lập cơ chế quản lý, chỉ đạo trực tiếp hoặc gián tiếp và thiết lập mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp quản lý từ cấp dưới đến cấp trên, bao gồm và Giám đốc/ Tổng giám đốc.

Tư vấn và hỗ trợ xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên

Các nội dung Luật sư của chúng tôi sẽ tiến hành:

✅ Xác định cụ thể trách nhiệm pháp lý liên đới của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên ;

✅ Xây dựng cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;

✅ Xây dựng nguyên tắc làm việc nội bộ của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;

✅ Lập phương án thay đổi cơ cấu thành viên và sự thay đổi thành viên của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;

✅ Xây dựng quy chế tổ chức bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;

✅ Thiết lập mối quan hệ tương tác trong công việc giữa Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên với Tổng Giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát (đối với loại hình công ty cổ phần);

✅ Xây dựng quy chế phương án thực hiện các cuộc họp của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;

✅ Phân tích và xây dựng phương án sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên;

Tư vấn xây dựng Quy chế Ban giám đốc

✅ Tư vấn xây dựng quy chế cơ cấu bộ máy điều hành công ty;

✅ Xây dựng các quy định cụ thể về trách nhiệm pháp lý của Giám đốc/Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành;

✅ Tư vấn về tiêu chuẩn theo quy định của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

✅ Xây dựng các quy chế về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

✅ Tư vấn và hướng dẫn soạn thảo việc uỷ quyền trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc;

✅ Xây dựng mối quan hệ tương tác trong công việc chặt chẽ giữa Giám đốc/Tổng giám đốc với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

✅ Xây dựng các quy định về điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc;

✅ Xây dựng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng bộ phận chuyển môn trong Công ty;

✅ Thiết lập quan hệ giữa Ban Tổng giám đốc với các Trưởng bộ phận chuyên môn trong công ty;

✅ Các nội dung khác liên quan đến quy chế Ban Giám đốc (nếu có).

Tư vấn Quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng của công ty

Các nội dung Luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn:

✅ Tư vấn xây dựng, hoàn thiện Điều lệ chuẩn cho doanh nghiệp;

✅ Tư vấn xây dựng quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp;

✅ Công tác tuyển dụng các vị trí chuyên môn và quản lý nhân sự của doanh nghiệp;

✅ Kế hoạch công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác của cán bộ, nhân viên định kỳ hàng năm trong doanh nghiệp;

✅ Chính sách tiền lương, thương và các chính sách phụ cấp, đãi ngộ đối với người lao động nhằm nâng cao sự đoàn kết gắn bó giữa các nhân viên, người lao động với sự nghiệp lâu dài, bền vững của doanh nghiệp;

✅ Công tác đảm bảo an toàn lao động , vệ sinh lao động trong Công ty;

Ngoài ra còn có:

✅ Xác định đơn giá và Quỹ tiền lương kế hoạch cả năm cho công ty;

✅ Xác định cách thức tính trả lương đến từng lao động công ty;

✅ Xây dựng hệ thống KPI đánh giá hoàn thành công việc, khen thưởng xử phạt cụ thể.

✅ Quy định về thời điểm và quy trình cụ thể tính trả lương và các chính sách lương đặc biệt, thưởng doanh số cho người lao động.

✅ Ban hành, áp dụng và liên tục đánh giá, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho công ty Và xây dựng các dịch vụ pháp lý khác như hợp đồng, xử lý các tranh chấp phát sinh theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Trên đây là những vấn đề liên quan đến tư vấn quản trị doanh nghiệp như: Tư vấn quy chế quản trị, quản lý nhân sự, tiền lương, tiền thưởng mà hầu như ai đang có ý định thành lập công ty nên nắm rõ. Nếu bạn có thêm thắc mắc gì hãy liên hệ ngay đến luật SUNLAW để được luật sư tư vấn miễn phí

✅ Tư vấn đất đai⭐ Tư vấn tranh chấp, thừa kế, khởi kiện đất đai và các dịch vụ nhà đất
✅ Dịch vụ ly hôn⭕ Với đội ngũ luật sư giỏi về Hôn nhân gia đình, chúng tôi sẽ hỗ trợ thủ tục ly hôn một cách nhanh nhất
✅ Giấy phép doanh nghiệp⭕ Chúng tôi hỗ trợ hầu hết các loại giấy phép doanh nghiệp với cam kết về chất lượng
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh⭐ Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trên cả nước và giao kết quả tại nhà
✅ Tư vấn đầu tư⭕ Hỗ trợ các khách hàng trong và ngoài nước thủ tục đầu tư mọi loại hình doanh nghiệp
✅ Luật sư Dân sự – Hình sư⭐ Các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đại diện bảo vệ quyền lợi của bạn trước tòa

NHẬP NỘI DUNG CẦN TƯ VẤN

Form liên hệ tư vấn

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
google-map-icon