Tư vấn đăng ký nhãn hiệu trọn gói tại Nha Trang Khánh Hòa

Luật Nam Sơn

Luật sư Nha Trang cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu trọn gói tại Nha Trang Khánh Hòa. Với sự tư vấn chuyên sâu của các luật sư, sự tận tâm chuyên nghiệp của đội ngũ chuyên viên pháp lý của chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý, tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng.

Đăng ký nhãn hiệu là công việc mà mỗi doanh nghiệp cần phải biết và hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Bởi chỉ khi đăng ký nhãn hiệu thì doanh nghiệp mới được độc quyền sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu của mình, mua bán, tạo ra lợi nhuận từ nhãn hiệu, thương hiệu của mình, cũng như phòng tránh và bảo vệ nhãn hiệu của mình trước các hành vi xâm phạm vào nhãn hiệu, thương hiệu từ các chủ thể kinh doanh khác.

Đăng ký nhãn hiệu trọn gói tại Nha Trang Khánh Hòa

Để hiểu về lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu cần tìm hiểu định nghĩa về nhãn hiệu.

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Việc đăng ký nhãn hiệu trọn gói tại Nha Trang Khánh Hòa được thực hiện tại Luật sư Nha Trang là giải pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ đăng ký nhãn hiệu trọn gói tại Nha Trang Khánh Hòa

Về thành phần hồ sơ đăng ký nhãn hiệu trọn gói tại Nha Trang Khánh Hòa khách hàng cần đáp ứng những loại giấy tờ sau đây:

– 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu số: 04-NH Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN [Phần mô tả nhãn hiệu: mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. Nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số ả-rập hoặc la-mã thì phải dịch ra chữ số ả-rập; phần Danh mục các hàng hoá/dịch vụ trong tờ khai phải được phân  nhóm phù hợp với bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ (theo Thoả ước Nice lần thứ 11)]

– 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo (mẫu nhãn hiệu kèm theo phải giống hệt mẫu nhãn hiệu dán trên tờ khai đơn đăng ký kể cả về kích thước và màu sắc. Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm. Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì tất cả các mẫu nhãn hiệu trên tờ khai và kèm theo đều phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ);

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Trường hợp nhãn hiệu tập thể

Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu tối thiểu nêu trên, đơn đăng ký cần phải có thêm các tài liệu sau:

– Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận;

– Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

– Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

– Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

Hồ sơ khác

 Ngoài ra, còn có các thành phần hồ sơ khác như:

– Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn đăng ký nộp thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

– Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký;

– Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký nhãn hiệu trọn gói tại Nha Trang

Để việc đăng ký nhãn hiệu qua vòng thẩm định của Cục sở hữu trí tuệ thì đơn đăng ký nhãn hiệu cần đáp ứng những yêu cầu sau:

– Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với nhãn hiệu nêu trong đơn;

– Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định tại các điểm 7.3 và 7.4 của Thông tư  01/2007/TT-BKHCN thì phải được dịch ra tiếng Việt;

– Mọi tài liệu đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, theo phông chữ Times New Roman, chữ không nhỏ hơn cỡ 13, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn.

– Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;

– Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;

Yêu cầu thêm

– Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sữa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sữa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

– Thuật ngữ dùng trong đơn phải thống nhất và là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam);

– Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

Phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu trọn gói tại Nha Trang – Khánh Hòa

Luật sư tư vấn đăng ký nhãn hiệu trọn gói tại Nha Trang sẽ tư vấn cho khách hàng các khoản phí phải nộp khi đăng ký nhãn hiệu, bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ như:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000 VNĐ

– Phí công bố đơn: 120.000 VNĐ

– Phí tra cứu phục vụ TĐND: 180.000 VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

– Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000 VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ

– Phí thẩm định nội dung: 550.000 VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

– Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 120.000 VNĐ/01 sản phầm, dịch vụ.

Thời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nha Trang – Khánh Hòa

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký nhãn hiệu được xem xét theo trình tự sau:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng

– Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

– Thẩm định nội dung: không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Cơ quan giải quyết

Cục Sở hữu trí tuệ

Quy trình tư vấn đăng ký nhãn hiệu trọn gói tại Nha Trang – Khánh Hòa

Quy trình dịch vụ đăng ký nhãn hiệu trọn gói tại công ty Luật sư chúng tôi chúng tôi bao gồm:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin do khách hàng yêu cầu bao gồm tên nhãn hiệu, logo và thông tin của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Bước 2: Tư vấn, soạn thảo bộ hồ sơ Đăng ký nhãn hiệu;

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục SHTT, đồng thời đóng các loại phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước

Bước 4: Theo dõi, cập nhật quá trình giải quyết hồ sơ; Giải trình và sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

Bước 5: Nhận kết quả thực hiện thủ tục và bàn giao cho khách hàng.

Với chi phí đăng ký không hề lớn với thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm (có thể gia hạn mỗi 10 năm tiếp theo), nhãn hiệu của bạn được pháp luật Việt Nam bảo hộ. Hãy liên hệ ngay chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dịch vụ.

 

✅ Tư vấn đất đai⭐ Tư vấn tranh chấp, thừa kế, khởi kiện đất đai và các dịch vụ nhà đất
✅ Dịch vụ ly hôn⭕ Với đội ngũ luật sư giỏi về Hôn nhân gia đình, chúng tôi sẽ hỗ trợ thủ tục ly hôn một cách nhanh nhất
✅ Giấy phép doanh nghiệp⭕ Chúng tôi hỗ trợ hầu hết các loại giấy phép doanh nghiệp với cam kết về chất lượng
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh⭐ Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trên cả nước và giao kết quả tại nhà
✅ Tư vấn đầu tư⭕ Hỗ trợ các khách hàng trong và ngoài nước thủ tục đầu tư mọi loại hình doanh nghiệp
✅ Luật sư Dân sự – Hình sư⭐ Các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đại diện bảo vệ quyền lợi của bạn trước tòa
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
google-map-icon