luat-su

Thừa kế theo pháp luật là gì?

Mục Lục

Trong lĩnh vực dân sự thì thừa kế là một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Theo quy định thì thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Vậy thừa kế theo pháp luật là gì?

Dựa vào quy định tại Điều 649 Bộ luật dân sự 2015 thì thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản thuộc sở hữu của người đã mất cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện thừa kế và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Các trường hợp áp dụng

✔️ Người để lại di sản đã chết mà không có di chúc;

✔️ Người để lại di sản có di chúc nhưng di chúc đó không hợp pháp;

✔️ Người để lại di sản có di chúc hợp pháp nhưng những người thừa kế theo di chúc đã chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

✔️ Người để lại di sản có di chúc hợp pháp nhưng những người được chỉ định làm người thừa kế trong di chúc không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Thừa kế theo pháp luật còn được áp dụng đối với các phần di sản như sau:

✔️ Phần di sản không được người để lại di sản định đoạt trong di chúc;

✔️ Phần di sản có liên quan đến phần không có hiệu lực pháp luật của di chúc;

✔️ Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng người đó không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, đã chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di chúc; phần di sản có liên quan đến cơ quan, tổ chức được người để lại di chúc cho hưởng di sản, nhưng vào thời điểm mở thừa kế thì không còn tồn tại

Trên đây là khái niệm về thừa kế theo pháp luật, mọi thắc mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật sư để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ trực tiếp về tư vấn pháp luật và các vấn đề pháp lý khác.

DMCA.com Protection Status