Thủ tục Xuất khẩu Yến từ Việt Nam sang Trung Quốc [Chi tiết]

luat-su

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ yến đang gia tăng trên thị trường quốc tế, việc xuất khẩu yến từ Việt Nam sang Trung Quốc là một trong những lĩnh vực thu hút sự quan tâm đặc biệt. Thế nhưng, để thực hiện được thủ tục này một cách nhanh chóng và chuẩn chỉnh thì các doanh nghiệp cần phải nắm vững các quy định pháp lý liên quan. Bài viết này sẽ đi sâu vào các thủ tục cụ thể của quá trình xuất khẩu yến từ Việt Nam sang Trung Quốc, đồng thời phân tích những yếu tố quan trọng cần được chú ý để đảm bảo việc kinh doanh diễn ra thuận lợi. Hãy cùng khám phá chi tiết trong bài viết sau đây.

1. Cơ sở pháp lý

Việc xuất khẩu yến sang Trung Quốc đòi hỏi tuân thủ các quy định pháp lý nghiêm ngặt liên quan đến thủ tục xuất khẩu và thương mại quốc tế. Cơ sở pháp lý cho thủ tục này thường bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và vệ sinh thực phẩm, được quy định cụ thể bởi các cơ quan quản lý pháp luật liên quan. 

Đồng thời, việc thực hiện các thủ tục hải quan và xuất nhập khẩu cũng đòi hỏi tuân thủ các quy định của cả hai quốc gia liên quan đến thuế, giấy tờ, và kiểm tra hàng hóa. Các doanh nghiệp cần phải nắm vững và tuân thủ đúng mọi quy định để đảm bảo việc xuất khẩu diễn ra suôn sẻ và hợp pháp.

– Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018 được quy định trong Điều 64. Quản lý nuôi chim yến;

– Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/06/2015 về thú y;

– Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, ngày 21/1/2020 của Chính phủ, hướng dẫn chi tiết tại Điều 26 và các Thông tư hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi có hiệu lực từ 01/01/2020 đã có những quy định cụ thể về quản lý nuôi chim yến như điều kiện nuôi, sơ chế và đặc biệt quy định chất lượng tổ yến sơ chế.

– Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam;

– Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT, ngày 22/11/2019 của Bộ NNPTNT, quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi;

– Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 quy định về hoạt động chăn nuôi.;

– Công văn số 8107/BNN-TY ngày 01/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Cục Chăn nuôi xây dựng dữ liệu quốc gia về số lượng nhà nuôi chim yến, sản lượng tổ yến sát với thực tế, có độ chính xác cao để phụ vụ công tác quản lý, xuất khẩu; đồng thời chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan với Cục Thú y để cung cấp theo yêu cầu của Trung Quốc;

– Công văn số 2163/TY-HTQT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Cục Thú y về việc hướng dẫn đăng ký xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc

– Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

– Nghị định thư giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục hải quan nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về các yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sảnphẩm tổ yến xuất khẩu từ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sang nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

– Quy định của Trung Quốc về “Quy định Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu” (lệnh 248) đã được cân nhắc và thông qua tại cuộc họp điều hành của Tổng cục Hải quan Trung Quốc vào ngày 12 tháng 3 năm 2021, được ban hành và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ thủ tục Xuất khẩu Yến https://zalo.me/2938289902507606258.

2. Thủ tục đăng ký xuất khẩu yến từ Việt Nam sang Trung Quốc

Thủ tục đăng ký xuất khẩu yến từ Việt Nam sang Trung Quốc được quy định như sau theo luật pháp hiện hành:

Bước 1: Đăng ký Mã số nhà Yến

Đăng ký mã số nhà nuôi chim yến với cơ quan địa phương (ủy ban nhân dân xã) theo quy định của pháp luật về chăn nuôi. Bao gồm việc điền thông tin vào bản kê khai hoạt động nuôi chim yến và gửi đến UBND cấp xã. UBND cấp xã sau đó sẽ tiếp nhận và xác nhận thông tin trên bản kê khai. 

Lưu ý: Trong trường hợp bạn là công ty gia công và ký hợp đồng mua nguyên liệu từ các nhà nuôi chim yến này. Bắt buộc bạn phải ký hợp đồng độc quyền (các nhà yến này sẽ không cung cấp cho các bên gia công khác nữa)

1. Chủ cơ sở nuôi chim yến kê khai hoạt động nuôi chim yến theo Mẫu số 1 và nộp đến UBND cấp xã (tại địa điểm cơ sở nuôi chim yến hoặc nơi có hang yến). UBND cấp xã sau khi tiếp nhận bản kê khai, sẽ tiến hành kiểm tra thông tin và xác nhận trên bản kê khai. (Mẫu số 01 có thể được tìm thấy ở Phụ lục 01).

2. Chủ cơ sở nuôi chim yến sẽ truy cập vào Hệ thống cơ sở dữ liệu chăn nuôi tại địa chỉ trên https://csdlchannuoi.mard.gov.vn để cung cấp thông tin theo yêu cầu của hệ thống và đính kèm một bản chụp của Mẫu số 01 đã có mộc xác nhận của UBND cấp xã, cùng với một bức ảnh chụp mặt trước của cơ sở nuôi chim yến.

3. Chi cục quản lý nhà nước về chăn nuôi cấp tỉnh tiến hành kiểm tra và xác nhận thông tin về các cơ sở nuôi chim yến trên Hệ thống cơ sở dữ liệu chăn nuôi. Mã số cơ sở nuôi chim yến được tự động cấp và thông báo cho chủ cơ sở qua email sau khi xác nhận thành công.

Trong trường hợp cơ sở nuôi chim yến đăng ký xuất khẩu, chi cục lập danh sách và tiến hành kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra được đính kèm và cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu chăn nuôi. Mã số cơ sở nuôi chim yến dành cho xuất khẩu được tự động cấp và thông báo cho chủ cơ sở qua email.

Bước 2: Gửi công văn đến Cục Thú Y

Các doanh nghiệp muốn xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc cần lập văn bản và gửi đến Cục Thú y để yêu cầu hướng dẫn và hỗ trợ trong việc thực hiện các thủ tục xuất khẩu. Văn bản này cần bao gồm các tài liệu sau đây: 

✅ Danh sách các nhà nuôi chim yến cung cấp tổ yến nguyên liệu cho doanh nghiệp, bao gồm mã số nhà yến, tên, địa chỉ, diện tích và sản lượng của nhà yến (kèm theo Mẫu số 02 Phụ lục 01); 

✅ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (để xác nhận tài khoản doanh nghiệp trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp của TCHQ Trung Quốc); 

✅ Các giấy chứng nhận quản lý chất lượng của cơ sở chế biến tổ yến, bao gồm chứng nhận HACCP, ISO, và các tài liệu liên quan.

Bước 3: Cục Thú Y hướng dẫn thủ tục

Dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp, Cục Thú y đã phát đi công văn hướng dẫn việc giám sát dịch bệnh tại các nhà nuôi chim yến và đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến tổ yến dành cho xuất khẩu. Các Chi cục Thú y khu vực được chỉ đạo lập kế hoạch và dự toán ngân sách để thực hiện công tác giám sát, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp để cùng phối hợp thực hiện. Chi phí cho quá trình giám sát sẽ được doanh nghiệp chi trả.

Bước 4: Đăng ký tài khoản CIFER

Sau khi hoàn thành quá trình giám sát dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm đáp ứng các yêu cầu, các doanh nghiệp quan tâm đến việc xuất khẩu cần tuân thủ quy định của TCHQ Trung Quốc theo Lệnh 248. Quy trình cụ thể như sau:

⭕ Truy cập vào hệ thống quản lý đăng ký doanh nghiệp của TCHQ Trung Quốc (CIFER) qua đường link E-government Platform for the Origin of China’s Exports (singlewindow.cn) để tiến hành đăng ký tài khoản.

⭕ Sau khi đăng ký thành công tài khoản trên CIFER, doanh nghiệp cần gửi công văn tới Cục Thú y để yêu cầu xác nhận tài khoản. Trong công văn, cần cung cấp thông tin chi tiết về tên tài khoản (User), tên doanh nghiệp, địa chỉ, và các thông tin khác đã được khai báo trên hệ thống CIFER. Chú ý: Tất cả các thông tin này phải chính xác và phù hợp với giấy tờ hợp lệ, vì sau khi tài khoản được tạo thành công, doanh nghiệp sẽ không thể sửa đổi bất kỳ thông tin nào đã đăng ký.

⭕ Sau khi tài khoản được xác nhận, doanh nghiệp có thể đăng nhập vào hệ thống và tiến hành khai báo, tải lên các tài liệu chứng minh tư cách doanh nghiệp như giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, kết quả giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm… Tất cả các tài liệu này cần được dịch sang tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh trước khi tải lên hệ thống CIFER.

Bước 5: Cục Thú Y xác nhận cho Doanh nghiệp

Sau khi các tài liệu được doanh nghiệp khai báo và tải lên Hệ thống CIFER theo yêu cầu, Cục Thú y sẽ cung cấp thư xác nhận cho doanh nghiệp, xác nhận rằng các yêu cầu của Nghị định đã được đáp ứng (bao gồm cả việc giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm). Thư này sẽ được gửi đến TCHQ Trung Quốc để xem xét và ra quyết định tiếp theo.

Bước 6: Phía Trung Quốc xem xét hồ sơ

Kết quả của quá trình đăng ký sẽ được TCHQ Trung Quốc thông báo trực tiếp cho doanh nghiệp thông qua tài khoản đã đăng ký ở Bước 4.

Bước 7: Phỏng vấn và chấp thuận

Các doanh nghiệp được TCHQ Trung Quốc chấp thuận sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục xuất khẩu tổ yến theo quy định về kiểm dịch xuất khẩu sản phẩm động vật, được quy định cụ thể trong Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

3. Yêu cầu đối với cơ sở nuôi chim yến

✅ Thực hiện việc đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và cung cấp danh sách chi tiết cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc để đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động.

✅ Tuân thủ sự giám sát chặt chẽ về dịch bệnh Cúm gia cầm và Newcastle từ cơ quan thú y, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

✅ Bảo đảm việc ghi chép đầy đủ thông tin trong sổ sách nhật ký về quá trình nuôi chim yến và thu hoạch tổ yến.

✅ Được cơ quan thú y kiểm soát trong quá trình thu hoạch và vận chuyển tổ yến tới doanh nghiệp chế biến, đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn.

✅ Tham gia quá trình thẩm định và giám sát an toàn thực phẩm từ Cục Thú y, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

✅ Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc từ nhà yến đến sản phẩm xuất khẩu, giúp quản lý chất lượng và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

✅ Áp dụng các hệ thống xử lý nhiệt hiệu quả và quản lý chất lượng như HACCP, ISO để đảm bảo an toàn và tính bền vững của sản phẩm.

✅ Thực hiện đăng ký theo Lệnh 248 với Tổng cục Hải quan Trung Quốc và đợt được sự chấp thuận từ phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc trước khi xuất khẩu.

4. Yêu cầu đối với Sản phẩm Tổ Yến

⭕ Sản phẩm tổ yến được định nghĩa là sản phẩm từ nước bọt của chim yến, đã được loại bỏ sạch bụi bẩn và lông chim, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

⭕ Sản phẩm phải trải qua quá trình xử lý nhiệt, đảm bảo nhiệt độ tâm đạt 70 độ C trong ít nhất 3,5 giây.

⭕ Phải tuân thủ các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định 13/2020/NĐ-CP (có bảng đính kèm) và các tiêu chuẩn của Trung Quốc.

⭕ Sản phẩm phải có nguồn gốc từ nhà yến đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và được giám sát dịch bệnh bởi cơ quan thú y.

⭕ Không được sản xuất từ các tỉnh có bệnh Cúm gia cầm trong vòng 12 tháng trước khi xuất khẩu.

⭕ Sản phẩm phải từ các doanh nghiệp chế biến đã đăng ký và được chấp thuận bởi Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

⭕ Phải tuân thủ các yêu cầu về bao bì và nhãn sản phẩm của Trung Quốc, đảm bảo vệ sinh và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

5. Thủ tục đăng ký xuất khẩu yến từ Việt Nam sang Trung Quốc

Điều kiện để được đăng ký xuất khẩu

Doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động xuất khẩu yến cần đáp ứng các điều kiện sau:

👉 Đã có giấy phép hoạt động kinh doanh hợp lệ.

👉 Phải chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

👉 Có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả.

👉 Tuân thủ các thỏa thuận giữa Tổng cục Hải quan Trung Quốc và cơ quan tương ứng tại Việt Nam.

Hồ sơ khai báo

 ⭕ Đơn đăng ký xuất khẩu của doanh nghiệp bao gồm thông tin chi tiết về doanh nghiệp, sản phẩm, và các thông tin liên quan.

 ⭕ Bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

 ⭕ Cam kết của doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ quy định trong Lệnh 248.

 ⭕ Các tài liệu về hệ thống an toàn thực phẩm của doanh nghiệp (đã được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Trung).

Các cơ quan nhà nước cần liên hệ

✔️ Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi đặt cơ sở sản xuất yến xuất khẩu của doanh nghiệp.

✔️ Chi cục thú y vùng, trong đó:

👉 Chi cục Thú y vùng I, trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội, phạm vi hoạt động tại các tỉnh sau: Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tây, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

👉 Chi cục Thú y vùng II, trụ sở đặt tại thành phố Hải Phòng, phạm vi hoạt động tại các tỉnh sau: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang.

👉 Chi cục Thú y vùng III, trụ sở đặt tại tỉnh Nghệ An, phạm vi hoạt động tại các tỉnh sau: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.

👉 Chi cục Thú y vùng IV, trụ sở đặt tại thành phố Đà Nẵng, phạm vi hoạt động tại các tỉnh sau: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

👉 Chi cục Thú y vùng V, trụ sở đặt tại tỉnh Đắk Lắk, phạm vi hoạt động tại các tỉnh sau: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.

👉 Chi cục Thú y vùng VI, trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, phạm vi hoạt động tại các tỉnh sau: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và Bến Tre.

👉 Chi cục Thú y vùng VII, trụ sở đặt tại thành phố Cần Thơ, phạm vi hoạt động tại các tỉnh sau: Thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

✔️ Chi cục chăn nuôi tỉnh Khánh Hòa

✔️ Cục thú y, , trong đó:

✔️ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

✔️ Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Liên hệ Công ty Luật Nam Sơn để được hỗ trợ thủ tục Xuất khẩu Yến từ Việt Nam sang Trung Quốc

Trong tương lai, việc xuất khẩu yến từ Việt Nam sang Trung Quốc sẽ tiếp tục là một trong những lĩnh vực thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp. 

Chính vì điều này, Luật Nam Sơn tự hào là đối tác tin cậy cho mọi doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động xuất khẩu yến sang Trung Quốc. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về lĩnh vực thương mại quốc tế, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp vượt qua mọi thách thức và hiểu rõ hơn về các quy trình và thủ tục pháp lý.

Hãy để Luật Nam Sơn đồng hành cùng quý vị trên con đường phát triển kinh doanh, từ việc nắm vững thủ tục xuất khẩu yến đến việc đạt được thành công trên thị trường quốc tế. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi.

Zalo: https://zalo.me/2938289902507606258

✅ Tư vấn đất đai⭐ Tư vấn tranh chấp, thừa kế, khởi kiện đất đai và các dịch vụ nhà đất
✅ Dịch vụ ly hôn⭕ Với đội ngũ luật sư giỏi về Hôn nhân gia đình, chúng tôi sẽ hỗ trợ thủ tục ly hôn một cách nhanh nhất
✅ Giấy phép doanh nghiệp⭕ Chúng tôi hỗ trợ hầu hết các loại giấy phép doanh nghiệp với cam kết về chất lượng
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh⭐ Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trên cả nước và giao kết quả tại nhà
✅ Tư vấn đầu tư⭕ Hỗ trợ các khách hàng trong và ngoài nước thủ tục đầu tư mọi loại hình doanh nghiệp
✅ Luật sư Dân sự – Hình sư⭐ Các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đại diện bảo vệ quyền lợi của bạn trước tòa
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
google-map-icon