0901.202.585
Home / Doanh Nghiệp / Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty ở Nha Trang

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty ở Nha Trang


Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty ở Nha Trang

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty là việc công ty tạm ngừng hoạt động sản xuất  kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật khi doanh nghiệp gặp phải những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, hoặc theo quyết định của chủ sở hữu công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới nhất năm 2020. Khi công ty thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh cần lưu ý những  vấn đề  sau:

 1. Khi công ty thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh có được miễn thuế môn bài không?

Theo điểm c khoản 2, Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp đang hoạt động  gửi  văn bản đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động SXKD  trong năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí cho năm tạm ngừng hoạt động nếu đáp ứng được 2 điều kiện sau:

 • Văn bản xin tạm ngừng hoạt động SXKD  gửi cơ quan thuế trước ngày 30/01 hằng năm.
 • Chưa nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng hoạt động SXKD đó.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp không đáp ứng đủ 2 điều kiện trên thì phải nộp lệ phí môn bài cho cả năm đó.

 1. Công ty/doanh nghiệp được tạm ngừng hoạt động  SXKD trong thời gian bao lâu?

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được vượt quá 01 năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu công ty vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho phòng ĐKKD.
Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tục không được quá 02  năm.

Nếu công ty sau 02 năm vẫn không có nhu cầu hoạt động tiếp có thể xử lý theo hai hướng sau:

 • 1 là  tiến hành thủ tục giải thể.
 • 2 là thực hiện thủ tục khôi phục hoạt động trở lại 1 khoảng thời gian ngắn từ  đến 2 tháng sau đó tiếp tục làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh khi nào đủ điều kiện thì hoạt động kinh doanh tiếp.
 1. Thời gian làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty?

Công ty phải thông báo bằng văn bản thời điểm, thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan ĐKKD  chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

Lưu ý: Đối với công ty có nhu cầu  tạm ngừng tiếp lần 2, công ty cần kiểm tra sớm mốc thời gian còn lại đang tạm ngừng để tránh khi làm hồ sơ tạm ngưng tiếp theo sẽ quá hạn và bị rơi vào tình trạng công ty bị khóa mã số thuế do không thực hiện thủ tục tạm ngưng đúng thời hạn.

 1. Hồ sơ thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty bao  gồm:

 • Thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty.
 • Quyết định hoăc  bản sao( hợp lệ) biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của:
 • Chủ Doanh nghiệp tư nhân (không yêu cầy biên bản họp)
 • Chủ sở hữu Công ty nếu là Công ty TNHH 1 thành viên (không yêu cầy biên bản họp)
 • Hội đồng thành viên Công ty nếu là Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Đại hội đồng cổ đông nếu là Công ty Cổ phần;
 • Các thành viên hợp danh nếu là Công ty hợp danh.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ: 01 bộ nộp cơ quan ĐKKD  và 01 bộ lưu lại công ty;

 1. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty ở Nha Trang Khánh Hòa.

 • Đối với người nộp thuế thực hiện thủ tục ĐKKD tại cơ quan ĐKKD phải có văn bản thông báo việc tạm ngưng  kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại với cơ quan ĐKKD nơi người nộp thuế đã đăng ký theo quy định.
 •  Cơ quan ĐKKD  phải thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngưng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại chậm nhất không quá  2  ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế.
 • Nếu người nộp thuế đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan ĐKKD về nghĩa vụ thuế còn nợ ngân sách nhà nước của người nộp thuế chậm nhất không quá  2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ cơ quan ĐKKD.

Từ các quy định trên, công ty thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh chỉ phải nộp hồ sơ tại cơ quan ĐKKD, cơ quan ĐKKD có trách nhiệm thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp về việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

 1. Thời hạn hoàn thanh thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty

Thời gian tạm ngừng kinh doanh công ty là  3 – 5 ngày làm việc. Thời gian này bắt đầu tính kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 1. Những lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh công ty.

 • Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử, ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai ở trụ sở chính, địa điểm kinh doanh của công ty( nếu có) về  việc tạm ngừng kinh doanh của công ty trong thời hạn 36 giờ.
 • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, công ty phải nộp đủ số thuế còn nợ nhà nước; tiếp tục trả các khoản nợ nếu có, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với  đối tác và người lao động , trừ khi doanh nghiệp, chủ nợ, đối tác và người lao động  còn có thỏa thuận khác.
 • Trong quá trình tạm ngừng công ty vẫn phải đóng thuế môn bài và nộp báo cáo tài chính cho những tháng chưa tạm ngừng trong năm tài chính đó.
 1. Dịch vụ của Luật SUNLAW  về thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty ở Nha Trang.

 • Tư vấn  cụ thể quy định, trình tự thủ tục, điều kiện để thực hiện tạm ngừng kinh doanh công ty.
 • Tư vấn trách nhiệm, quyền hạn của doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh.
 • Soạn thảo hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty cho khách hàng.
 • Chúng tôi sẽ đại diện, thay mặt quý khách hàng thực hiện các thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại cơ quan nhà nước.
 • Hoàn thành thủ tục nhanh chóng, thuận lợi cho quý khách hàng.

Kết quả quý khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh là: Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh, đồng thời sẽ tư vấn thêm cho khách hàng các vấn đề phát sinh sau này.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp nhanh nhất thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty.

Có thể bạn quan tâm

Thành lập công ty nhanh tại nha trang

Dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 Thành Viên nhanh tại Nha Trang

Nội dung chính1 DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN NHANH TẠI …