0901.202.585
Home / Nhà đất / Di chúc - Thừa kế / Thủ tục lập di chúc hợp pháp tại Nha Trang

Thủ tục lập di chúc hợp pháp tại Nha Trang

Thủ tục lập di chúc hợp pháp tại Nha Trang

Bạn đang có nhu cầu tư vấn thủ tục lập di chúc hợp pháp tại Nha Trang, Khánh Hòa? Bạn đang gặp vướng mắc về thủ tục lập di chúc tại Nha Trang? Hãy liên hệ ngay với Luật sư chuyên sâu về thừa kế – di chúc của Luật Sunlaw để được tư vấn và hỗ trợ.

Luật sư sẽ tư vấn và hướng dẫn tận tình cho khách hàng các thủ tục lập di chúc hợp pháp tại Nha Trang về hình thức, nội dung di chúc và các điều kiện có hiệu lực của di chúc.

  1. Thủ tục lập di chúc hợp pháp tại Nha Trang

  • Văn bản nào được gọi là di chúc: Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 thì di chúc được định nghĩa như sau: “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”. Theo đó người lập di chúc cần nêu rõ khối tài sản thừa kế của mình, những người hưởng thừa kế và sự phân chia di sản cho người thừa kế một cách cụ thể, rõ ràng.
  • Để soạn thảo được 1 bản di chúc đáp ứng được các vấn đề về nội dung và hình thức, vừa thể hiện được sâu sắc ý chỉ của người để lại di sản vừa đáp ứng được các quy định của pháp luật về điều kiện có hiệu lực của di chúc không phải điều dễ dàng, vì vậy người dân rất cần đến sự hỗ trợ của luật sư để tư vấn và soạn thảo một bản di chúc hoàn chỉnh.
  1. Hình thức của di chúc theo quy định của pháp luật.

Hiện nay theo quy định tại Điều 627 Bộ luật dân sự thì pháp luật quy định có hai hình thức của di chúc: là di chúc bằng văn bản và di chúc miệng. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định rõ “di chúc phải được lập thành văn bản” chỉ trong trường hợp không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Như vậy, pháp luật ưu tiên phải lập di chúc bằng văn bản.

Di chúc bằng văn bản có 4 hình thức:

Thủ tục lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

Thủ tục lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

Thủ tục lập di chúc bằng văn bản có công chứng.

Thủ tục lập bằng văn bản có chứng thực.

  1. Nội dung của di chúc hợp pháp

Nội dung của di chúc rất quan trọng, có thể những gì bạn nghĩ nhưng lại không phù hợp với quy định của pháp luật, vì vậy nên để nội dung di chúc không bị vô hiệu thì khách hàng cần lưu ý những vấn đề sau đây:

  • Nội dung của di chúc phải rõ ràng, nên đánh máy bằng văn bản không tẩy xóa.
  • Nội dung di chúc không được vi phạm điều cấm của pháp luật
  • Nội dung di chúc không được trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, tập quán địa phương

Ngoài ra, khách hàng cũng cần lưu ý có những người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Điều này được quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015, bao gồm:

– Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng của người để lại di sản;

– Con thành niên mà không có khả năng lao động;

Những người này vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

  1. Hồ sơ, thủ tục lập di chúc hợp pháp tại Nha Trang

a/ Hồ sơ thủ tục lập di chúc hợp pháp tại Nha Trang:

Khách hàng cần chuẩn bị những hồ sơ sau đây:

+ Bản sao chứng minh nhân dân của người lập di chúc.

 + Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

Lưu ý: hồ sơ khách hàng cần có bản gốc để công chứng viên đối chiếu.

b/ Thủ tục lập di chúc hợp pháp tại Nha Trang:

Thủ tục lập di chúc hợp pháp tại Nha Trang sẽ bao gồm những bước sau đây:

– Bước 1: Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền tại Nha Trang.

– Bước 2: Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố.

– Bước 3: Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình.

– Bước 4: Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã ký vào bản di chúc.

  1. Hiệu lực của di chúc hợp pháp tại Nha Trang

Di chúc hợp pháp sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế, tức thời điểm người lập di chúc chết, sự kiện chết được thể hiện qua giấy chứng tử.

Pháp luật cũng quy định di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

–  Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

–  Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Hãy liên hệ ngay với Luật Sunlaw gặp luật sư chuyên sâu về lĩnh vực thừa kế để được tư vấn chính xác và kịp thời các vướng mắc của bạn liên quan đến lĩnh vực pháp luật di chúc – thừa kế.

Có thể bạn quan tâm

tư vấn lập di chúc và thừa kế tại nha trang

Tư vấn thừa kế và lập di chúc tại Nha Trang

Nội dung chính1 Tư vấn thừa kế và lập di chúc tại Nha Trang1.0.1 Các …