Thủ tục làm sổ đỏ tại huyện Cam Lâm Khánh Hòa

luat-su

Thủ tục làm sổ đỏ tại huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hoà là một trong những vấn đề pháp lý được người dân ở đây khá quan tâm gặp phải rất nhiều vướng mắc, khó khăn thi thực hiện.

Sau đây, Luật Nam Sơn sẽ tư vấn và hướng dẫn thủ tục làm sổ đỏ tại huyện Cam Lâm. Hi vọng qua bài viết này sẽ giúp quý khách hàng có thêm những hiểu biết thiết thực các quy định của pháp luật về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sổ đỏ/ sổ hồng là gì?

Sổ đỏ/ sổ hồng là những từ ngữ thông dụng được người dân dùng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đây là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013.

Đất đai, nhà ở luôn là những tài sản có giá trị cao nhất của con người, cha ông ta có câu “tấc đất tấc vàng”, vì vậy việc được sở hữu đất đai nhà ở có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi người dân, thế nên nhu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là nhu cấp thiết yếu của bất cứ cá nhân, tổ chức nào đang có quyền sử dụng nhà đất.

Sổ đỏ không chỉ có giá trị trong việc công nhận quyền sở dụng/sở hữu đất đai, nhà ở mà còn là Chứng thư pháp lý quan trọng để người dân có thể xác lập hợp pháp các quyền sử dụng, định đoạt của mình, được tặng cho, mua bán, thừa kế tài sản của mình.

Điều kiện cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật đất đai

Theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì điều kiện cấp Sổ đỏ gồm: Đất  đai phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp, đất đai tuy không có giấy tờ và đất lấn, chiếm, được giao không đúng thẩm quyền (đất có vi phạm trước ngày 01/7/2014 nhưng sử dụng ổn định, lâu dài).

1. Thủ tục làm sổ đỏ tại huyện Cam Lâm khi có giấy tờ về Quyền sử dụng đất

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyền sử dụng đất được chia thành các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong những giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất.

✅ Những giấy tờ về việc được cấp đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước;

✅ Sổ đỏ/giấy chứng nhận tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;

✅ Những giấy tờ hợp pháp về việc được thừa kế, tặng cho QSDĐ hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất từ ông bà, cha mẹ, tổ tiên…;

✅ Những giấy tờ chuyển nhượng QSDĐ, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

✅ Những giấy tờ về việc thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật hợp pháp;

✅ Giấy tờ về sổ đỏ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất ví dụ như: Bằng khoán điền thổ; Văn tự mua bán nhà ở…

✅ Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 như: Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980; Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp…

Trường hợp 2: Có giấy tờ những giấy tờ ghi tên người khác (không phải người xin cấp sổ đỏ)

Trường hợp này được quy định tại khoản 2 Điều 100 Luật đất đai 2013 hộ gia đình, cá nhân được cấp Sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu:

✅ Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển QSDĐ có chữ ký của các bên có liên quan (do mua bán, tặng cho mà chưa sang tên…),

✅ Điều kiện là đến trước ngày 01/7/2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển QSDĐ,

✅ Đất không có tranh chấp thì được cấp Sổ.

Trường hợp 3: Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo hình thức có bản án, quyết định của Tòa án, kết quả hòa giải…

✅ Khi có vụ án tranh chấp nếu có Hộ bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân,

✅ Phải có quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án,

✅ Có văn bản công nhận kết quả hòa giải thành của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền,

✅ Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành, ví dụ ủy ban nhân dân xã, huyện….

Lưu ý: Khi xin cấp Sổ đỏ nếu chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp 4: Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Sổ thì được cấp Sổ đỏ; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện việc nộp tiền.

2. Cấp sổ đỏ trong khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất /sổ đỏ

Theo quy định tại Điều 101 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về QSDĐ vẫn được cấp Sổ đỏ. Cụ thể:

Trường hợp 1: Không phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước

Những trường hợp Hộ gia đình, cá nhân không có các giấy tờ về QSDĐ được cấp giấy chứng nhận/sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ 03 điều kiện sau đây:

✅ Nếu Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định trước ngày 01/07/2014;

✅ Phải Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

✅ Phải Được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp với ai.

✅ Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp này làm đơn xác nhận tình trạng sử dụng đất ổn định, không tranh chấp và xin xác nhận tại UBND cấp xã. Giấy xác nhận sẽ kèm theo hồ sơ khi xin cấp Sổ đỏ.

Trường hợp 2: Phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước

Những trường hợp Hộ gia đình, cá nhân được cấp Sổ đỏ và phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ 03 điều kiện sau:

✅ Hộ gia đình, cá nhân Đang sử dụng đất không có giấy tờ về QSDĐ nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004;

✅ Đất đang sử dụng không vi phạm pháp luật về đất đai (không do lấn chiếm…);

✅ Được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Ngoài ra, trường hợp sử dụng đất vi phạm như lấn, chiếm có thể được cấp Sổ đỏ nếu có cơ sở cấp sổ đỏ.

3. Thủ tục làm sổ đỏ lần đầu như thế nào tại huyện Cam Lâm

Các bước thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu như sau:

Theo quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa tại huyện Cam lâm

– Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện Cam Lâm.

– Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu, tuy nhiên hồ sơ cũng phải được chuyển lên huyện giải quyết.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý

Trường hợp 1: Nếu hồ sơ thiếu giấy tờ

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ giấy tờ cần thiết, chưa hợp lệ thì ủy ban sẽ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (trong thời hạn 03 ngày làm việc).

Trường hợp 2: Nếu hồ sơ đủ giấy tờ

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận;

– Giao Phiếu tiếp nhận hồ sơ hợp lệ cho người nộp;

Sau đó Xử lý yêu cầu cấp Sổ cho hộ gia đình, cá nhân:

– Văn phòng đăng ký đất đai sẽ ra thông báo về các khoản tiền phải nộp cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu cấp Sổ đỏ.

– Hộ gia đình, cá nhân phải có nghĩa vụ đóng các khoản tiền đúng thời hạn theo quy định như: Lệ phí cấp giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất (nếu có). Khi nộp tiền xong thì giữ hóa đơn, chứng từ để xác nhận việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 3. Trả kết quả hồ sơ cấp sổ đỏ

– Sổ đỏ sẽ được trả cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi Sổ đỏ cho UBND huyện.

* Thời gian giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn cấp Sổ đỏ được quy định như sau:

– Theo quy định thì hồ sơ được giải quyết không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày với các xã như miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Thủ tục làm sổ đỏ tại huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa năm 2022 hết bao nhiêu chi phí?

Để làm thủ tục cấp sổ đỏ thì cá nhân, hộ gia đình phải nộp các khoản tiền gồm: lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ, tiền sử dụng đất (nếu có quy định)

4.1. Lệ phí trước bạ

Theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì lệ phí trước bạn khi làm thủ tục cấp sổ đỏ được tính như sau:

Lệ phí trước bạ phải nộp = Giá đất tại bảng giá x diện tích x 0,5%

  • Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
  • Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác định và cung cấp cho cơ quan Thuế.

4.2. Tiền sử dụng đất

Khi làm sổ đỏ, người có yêu cầu thuộc một số trường hợp sau thì phải nộp tiền sử dụng đất.

– Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về QSDĐ.

– Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 khi được cấp Sổ đỏ mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải thực hiện nộp tiền.

– Trường hợp 3: Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án, kết quả hòa giải…nếu chưa nộp thì phải nộp tiền sử dụng đất.

Mức tiền sử dụng đất phải nộp khi làm Sổ theo thông báo của cơ quan Thuế.

4.3.  Lệ phí cấp sổ đỏ: Theo quy định tại Thông tư 250/2016/TT-BTC, lệ phí cấp sổ đỏ sẽ được thực hiện theo mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Dịch vụ làm sổ đỏ tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Luật Nam Sơn cung cấp dịch vụ làm sổ đỏ tại huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa một cách nhanh chóng. Giúp khách hàng xử lý các hồ sơ khó, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp sổ, tách thửa…

Hãy liên hệ tới Luật Nam Sơn để được tư vấn cụ thể các vấn đề về thủ tục làm sổ đỏ tại huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hoà .

🏠 CÔNG TY TNHH LUẬT MTV NAM SƠN – CHI NHÁNH KHÁNH HOÀ
🏪 Địa chỉ : 11A Đường A2, VCN Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hoà
📞 Hotline : 0889 181 585 – 0901 202 585
📌 Google maps: https://g.page/thutuclyhonnhatrang?share

✅ Tư vấn đất đai⭐ Tư vấn tranh chấp, thừa kế, khởi kiện đất đai và các dịch vụ nhà đất
✅ Dịch vụ ly hôn⭕ Với đội ngũ luật sư giỏi về Hôn nhân gia đình, chúng tôi sẽ hỗ trợ thủ tục ly hôn một cách nhanh nhất
✅ Giấy phép doanh nghiệp⭕ Chúng tôi hỗ trợ hầu hết các loại giấy phép doanh nghiệp với cam kết về chất lượng
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh⭐ Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trên cả nước và giao kết quả tại nhà
✅ Tư vấn đầu tư⭕ Hỗ trợ các khách hàng trong và ngoài nước thủ tục đầu tư mọi loại hình doanh nghiệp
✅ Luật sư Dân sự – Hình sư⭐ Các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đại diện bảo vệ quyền lợi của bạn trước tòa
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
google-map-icon