luat-su

THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẠI NHA TRANG

Mục Lục

THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẠI NHA TRANG, KHÁNH HÒA

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Nha Trang Khánh Hòa là một trong những nhu cầu lớn của các người kinh doanh. Tuy nhiên, việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập công ty TNHH là một điều không hề dễ dàng, mất nhiều thời gian và công sức.

Công ty chúng tôi với đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp sẽ giúp bạn làm điều đó. Để dịch vụ thành lập công ty TNHH tại Nha Trang, Khánh Hòa đến gần hơn với khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý khách hàng về một số vấn đề pháp lý liên quan đến thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Nha Trang, Khánh Hòa.

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn:

Để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Nha Trang Khánh Hòa, khách hàng phải có những hiểu biết về loại hình doanh nghiệp này, đồng thời phân biệt được :công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

1.1. Thành lập Công ty TNHH một thành viên tại Nha Trang Khánh Hòa

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

1.2. Thành lập Công ty TNHH hai thành viên tại Nha Trang Khánh Hòa 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên được quy định tại điều 73 Luật doanh nghiệp năm 2014 như sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này; Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không được quyền phát hành cổ phần.

Về cơ bản hai loại hình công ty này giống nhau ngoại trừ khác nhau do số lượng thành viên quyết định.

 1. Dịch vụ pháp lý về thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Nha Trang, Khánh Hòa

2.1 Tư vấn về thành lập công ty TNHH  tại Nha Trang Khánh Hòa về các thông tin bắt buộc phải có sau:

 • Quy định chung về công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Tư vấn trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH
  – Tư vấn về lựa chọn tên công ty TNHH: dù là công ty TNHH 1 thành viên hay 2 thành viên trở lên thì tên doanh nghiệp cũng bao gồm : tên loại hình doanh nghiệp + tên riêng của doanh nghiệp.
 • Tư vấn lựa chọn trụ sở công ty TNHH: địa điểm cụ thể, chính xác công ty làm văn phòng để giao dịch, hoạt động kinh doanh.
 • Tư vấn về vốn điều lệ (vốn pháp định) trong công ty TNHH: Là số vốn doanh nghiệp tự đăng kí để hoạt động.
 • Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong công ty TNHH (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
 • Tư vấn về ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH: doanh nghiệp có thể đăng kí những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm và đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đáp ứng đủ yêu cầu họat động của ngành.
 • Tư vấn về người đại điện theo pháp luật của công ty: Là người điều hành, quản lý trực tiếp mọi hoạt động kinh doanh của công ty, đại diện cho doanh nghiệp làm việc, ký kết giấy tờ, thủ tục với cơ quan nhà nước, cá nhân hay tổ chức khác. (Tham khảo khoản 5, Điều 15 Luật doanh nghiệp 2014 về tiêu chuẩn và điều kiện của người đại diện theo pháp luật).
 • Đối với công ty TNHH 1 thành viên thì chủ sở hữu có thể làm đại diện pháp luật luôn hoặc nếu muốn thì có thể đăng kí cho một người khác.
 • Tương tư công ty TNHH 2 thành viên trở lên cũng vậy, có thể là một trong các thành viên góp vốn của công ty làm người đại diện theo pháp luật hoặc cũng có thể là một người khác không tham gia góp vốn vào công ty.


–  Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành trong công ty TNHH (đại hội thành viên, hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc …) 
– Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các thành viên

– Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh
– Tư vấn về các tranh chấp thường gặp trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH
– Tư vấn về đường lối giải quyết tranh chấp nội bộ và tranh chấp kinh doanh đối với công ty TNHH


2.2 Tư vấn thủ tục, hồ sơ thành lập công ty TNHH

a). Thành phần hồ sơ thành lập công ty TNHH

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

– Điều lệ công ty TNHH

– Danh sách thành viên góp vốn công ty TNHH (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)

– Các giấy tờ kèm theo:

+ Đối với thành viên là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (bản sao chứng thực)

+ Đối với thành viên là tổ chức (doanh nghiệp): Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, bản sao điều lệ công ty, biên bản, quyết định về việc góp vốn thành lập công ty; Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền; Quyết định ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân.
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của tổ chức, cơ quan có thẩm quyền đối với ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định

+ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với ngành, nghề kinh doanh bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề

+ Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Sunlaw thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

b). Số lượng hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH: 01 bộ

c). Thẩm quyền đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH: Sở kế hoạch và đầu tư      Đại diện của Sunlaw sẽ đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính/Trung tâm hành chính công của tỉnh.

d). Thời hạn giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ thì sau 03 ngày sẽ đươc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.3 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn.

 2.4 Khắc dấu pháp nhân cho công ty TNHH

       Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời là mã số thuế công ty, chúng tôi sẽ tiến hành khắc dấu cho công ty TNHH. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:Tên doanh nghiệp và Mã số doanh nghiệp.

 Sau khi có con dấu để con dấu có hiệu lực và được sử dụng cần thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu của công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

2.5 . Kết quả dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Nha Trang, Khánh Hòa:
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế công ty;
– Dấu tròn công ty;

– Giấy chứng nhận mẫu dấu được đăng tải Cổng thông tin diện tử quốc gia về doanh nghiệp.
– Hồ sơ lưu nội bộ doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Công bố thông tin doanh nghiệp, mẫu dấu công ty trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

 1. 3. Tư vấn luật, hỗ trợ pháp lý cho khách hàng sau thành lập công ty TNHH:


  – Tư vấn về biển hiệu

– Tư vấn luật sở hữu trí tuệ liên quan đến thương hiệu, logo của công ty TNHH
– Tư vấn thủ tục in hoá đơn, các quy định pháp luật về kế toán, báo cáo tài chính năm
– Tư vấn luật về thuế, chữ ký số điện tử

– Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến công ty TNHH

 1. Phí dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Nha Trang – Khánh Hòa

Chỉ từ 3 đến 5 ngày, chúng tôi – công ty Luật Sunlaw đã cung cấp đầy đủ, trọn gói cho dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn với chi phí vô cùng tiết kiệm: Chỉ từ 1.500.000 VNĐ/hồ sơ, khách hàng đã có thể đăng ký thành công dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. 

Hãy liên hệ ngay với Luật Sunlaw qua HOTLINE 0889181585 để đăng ký dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Nha Trang Khánh Hòa nhanh chóng – hiệu quả – uy tín. 

DMCA.com Protection Status