Thủ tục Thành lập công ty cổ phần tại Nha Trang [Mới nhất]

Luật Nam Sơn

Thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Nha Trang – Khánh Hoà năm 2023 đang được áp dụng theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thành lập công ty cổ phần của bạn đọc. Luật Nam Sơn xin nêu ra những kiến thức cơ bản liên quan đến thành lập công ty cổ phần tại Nha Trang như sau.

Sơ lược về Công ty cổ phần

Giới thiệu

Theo quy định tại Điều 110 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì thành lập công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

✅ Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

✅ Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

✅ Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

Tại Khánh Hòa, để đăng ký thành lập Công ty cổ phần khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm giao phó cho Luật Nam Sơn, ủy quyền từ A đến Z việc làm thủ tục thành lập công ty.

Ưu, nhược điểm của loại hình Công ty cổ phần

Ưu điểm

✅ Khả năng huy động vốn linh hoạt thông qua hình thức phát hành các loại chứng khoản (cổ phiếu, trái phiếu) ra thị trường.

✅ Công ty cổ phần chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp tức số cổ phần sở hữu.

✅ Việc chuyển nhượng vốn trong Công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần mà không bị hạn chế chuyển nhượng trừ trường hợp: cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần cho người khác không phải là cổ đông sáng lập trong thời hạn 03 năm từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hoặc Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết thì không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Nhược điểm

✅ Việc quản lý, điều hành công ty tương đối phức tạp do số lượng cổ đông có thể rất lớn và có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông đối kháng nhau về lợi ích.

✅ Việc thành lập cũng như quản lý Công ty cổ phần phức tạp hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác do pháp luật có các quy định ràng buộc chặt chẽ đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

✅ Khả năng bảo mật thông tin kinh doanh và tình hình tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông của công ty.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp Công ty cổ phần

Đối tượng thành lập

⭕ Công ty cổ phần phải có tối thiếu 03 cổ đông sáng lập và không giới hạn số lượng cổ đông tối đa.

⭕ Giám đốc/Tổng giám đốc của Công ty cổ phần không được đồng thời là Giám đốc/Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

⭕ Cổ đông Công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức trừ những đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 như sau: cán bộ, công ,viên chức nhà nước; cá nhân tổ chức làm việc trong quân đội; người bị tra cứu trách nhiệm hình sự;người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, v.v…

Tên công ty

Tên công ty cổ phần phải có ít nhất hai thành tố là “Loại hình công ty + Tên riêng”;

⭕ Đối với công ty cổ phần thì tên loại hình doanh nghiệp có thể ghi là “Công ty cổ phần” hoặc “Công ty CP”.

Vốn điều lệ

⭕ Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua được ghi trong Điều lệ công ty.

⭕ Trường hợp ngành nghề đăng ký của công ty là ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định thì vốn điều lệ Công ty cổ phần không được thấp hơn mức vốn pháp định này;

Địa chỉ trụ sở chính

👉 Địa chỉ phải rõ ràng, cụ thể bao gồm số nhà; hẻm/ngách/ngõ; quận/huyện/ thị xã/; tỉnh/thành phố và có đủ giấy tờ cần thiết chứng minh được phép đặt trụ sở doanh nghiệp.

👉 Địa chỉ công ty không được đặt địa chỉ tại chung cư, nhà tập thể.

Ngành nghề

Không thuộc danh mục  các ngành nghề bị pháp luật cấm kinh doanh

Công ty Luật Nam Sơn – chi nhánh Khánh Hòa là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý hàng đầu cho doanh nghiệp tại Khánh Hòa trong lĩnh vực Tư vấn và Hỗ trợ quy trình Thành lập doanh nghiệp, trong đó có thành lập công ty cổ phần tại Nha Trang Khánh Hòa.

Căn cứ pháp lý để tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Nha Trang Khánh Hòa

✅ Luật doanh nghiệp năm 2014;

✅ Luật Đầu tư năm 2014;

✅ Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

✅ Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

✅ Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành;

✅ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg quy định về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Tư vấn và Hỗ trợ thủ tục Thành lập Công ty cổ phần tại Nha Trang Khánh Hòa

Bước 1: Tư vấn về thành lập công ty cổ phần tại Nha Trang Khánh Hòa

Tên công ty: Luật Nam Sơn sẽ giúp quý khách tra cứu và xác thực thông tin đăng ký về tên công ty cổ phần một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất. Tránh sự trùng lặp tên với các công ty khác và bị sở kế hoạch và đầu tư từ chối.

Địa chỉ trụ sở chính: Theo quy định không được đăng ký trụ sở tại chung cư và nhà tập thể. Chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng lựa chọn trụ sở thành lập công ty cổ phần tại Nha Trang Khánh Hòa đúng theo quy định của pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh: khách hàng chỉ cần cung cấp lĩnh vực hoạt động, công ty Luật Nam Sơn sẽ tư vấn cụ thể về các điều kiện cần và đủ để ngành nghề kinh doanh đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ tra cứu các mã ngành nghề cấp 4 cho doanh nghiệp.

Vốn điều lệ: đây là thông tin mà doanh nghiệp quan tâm nhất khi đăng ký do liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài sản của các cổ đông. Theo quy định, thời gian để các cổ đông góp đủ vốn đăng ký mua là 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin cổ đông: Yêu cầu tối thiểu 3 cổ đông;

Bước 2: Thành phần hồ sơ thành lập công ty cổ phần

✅ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);

✅ Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định) và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (mẫu quy định);Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức (mẫu quy định);

✅ Điều lệ công ty;

✅ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

⭕ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân;

⭕ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);

⭕ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

⭕ Giấy ủy quyền cho công ty Nam Sơn để thực hiện thủ tục thành lập công ty cổ phần.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Kế hoạch đầu tư

Đại diện của Luật Nam Sơn sẽ đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/Trung tâm hành chính công của tỉnh.

Bước 4: Khắc dấu và hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh

⭕ Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời là mã số thuế công ty, chúng tôi sẽ tiến hành khắc dấu cho công ty.

⭕ Hồ sơ khắc dấu bao gồm: bản photo đăng ký kinh doanh, chứng minh nhân dân/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

⭕ Sau khi có con dấu để con dấu có hiệu lực và được sử dụng cần thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu của công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Kết quả dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Nha Trang Khánh Hòa

✅ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế công ty;

✅ Dấu tròn công ty;

✅ Giấy chứng nhận mẫu dấu được đăng tải Cổng thông tin diện tử quốc gia về doanh nghiệp. ✅ Hồ sơ lưu nội bộ doanh nghiệp;

✅ Điều lệ công ty;

✅ Công bố thông tin doanh nghiệp, mẫu dấu công ty trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Phí dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Nha Trang – Khánh Hòa

✅ Chỉ từ 3 đến 5 ngày, chúng tôi – công ty Luật Nam Sơn đã cung cấp đầy đủ, trọn gói cho dịch vụ thành lập công ty cổ phần với chi phí vô cùng tiết kiệm: Chỉ từ 1.500.000 VNĐ/hồ sơ, khách hàng đã có thể đăng ký thành công dịch vụ thành lập công ty cổ phần.

Các thủ tục sau khi thành lập công ty cổ phần cần thực hiện

✅ Làm bảng hiệu Công ty;

✅ Kê khai và nộp thuế môn bài (trong vòng 30 ngày kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);

✅ Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, thông báo tài khoản ngân hàng với phòng đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế điện tử;

✅ Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử;

✅ Đặt hóa đơn điện tử và thông báo phát hành hóa đơn;

✅ Cung cấp dịch vụ kế toán – thuế cho doanh nghiệp.

✅ Góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

✅ Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu phát sinh) theo quy định.

Hãy liên hệ ngay với Luật Nam Sơn qua HOTLINE 0889181585 để đăng ký dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Nha Trang Khánh Hòa nhanh chóng – hiệu quả – uy tín.

Luật Nam Sơn cung cấp Dich vụ Tư vấn và Hỗ trợ thủ tục Thành lập Công ty cổ phần tại Nha Trang

✅ Tư vấn cho đặt tên công ty dựa trên ý tưởng của khách hàng và tra cứu tránh trùng lặp tên công ty;

✅ Tư vấn về đặt trụ sở công ty, về điều kiện trụ sở liên quan đến việc phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai thuế với chi cục thuế trực thuộc; tư vấn về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, hướng dẫn, tư vấn thủ tục đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện .

✅ Tư vấn về mức vốn của công ty cổ phần, các điều kiện liên quan đến thủ tục góp vốn; tư vấn về chức danh của người đại diện theo pháp luật, trách nhiệm quyền và nghĩa vụ đối với người đại diện theo pháp luật;

✅ Tư vấn các quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông khi thành lập công ty cổ phần;

✅ Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh sau thành lập doanh nghiệp;

✅ Tư vấn pháp luật thuế, tài chính, kế toán trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;

✅ Tư vấn pháp luật về bảo hiểm cho người lao động, luật lao động;

✅ Tư vấn cơ cấu nội bộ của công ty cổ phần, thủ tục họp đại hồi đồng cổ đông công ty;

✅ Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý phát sinh trọng hoạt động của công ty cổ phần.

✅ Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cổ phần;

✅ Đại diện quý khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty cổ tại sở kế hoạch đầu tư;

Lời kết

Luật Nam Sơn Khánh Hòa cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, với đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý chất lượng, uy tín, giàu kinh nghiệm, tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp hàng đầu tại Nha Trang, Khánh Hòa. Luật Nam Sơn cam kết giúp bạn hoàn tất các quy trình thành lập doạnh nghiệp: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp tư nhân một cách nhanh, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức của Quý khách hàng. Vui lòng liên hệ với Luật Nam Sơn để được hướng dẫn nếu bạn còn thắc mắc về quy trình, thủ tục hay những giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.

 

 

 

✅ Tư vấn đất đai⭐ Tư vấn tranh chấp, thừa kế, khởi kiện đất đai và các dịch vụ nhà đất
✅ Dịch vụ ly hôn⭕ Với đội ngũ luật sư giỏi về Hôn nhân gia đình, chúng tôi sẽ hỗ trợ thủ tục ly hôn một cách nhanh nhất
✅ Giấy phép doanh nghiệp⭕ Chúng tôi hỗ trợ hầu hết các loại giấy phép doanh nghiệp với cam kết về chất lượng
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh⭐ Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trên cả nước và giao kết quả tại nhà
✅ Tư vấn đầu tư⭕ Hỗ trợ các khách hàng trong và ngoài nước thủ tục đầu tư mọi loại hình doanh nghiệp
✅ Luật sư Dân sự – Hình sư⭐ Các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đại diện bảo vệ quyền lợi của bạn trước tòa
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
google-map-icon