Tag Archives: di chúc thừa kế

Di chúc miệng | Luật sư Nha Trang

di chúc miệng

Di chúc miệng Di chúc miệng là hình thức di chúc được thể hiện bằng lời nói của người lập di chúc trước người làm chứng. Do vậy, vẫn có thể xảy ra trường hợp việc truyền đạt của người làm chứng không phù hợp với nội dung, ý chí …

Xem thêm >>
0889.181.585