Hồ sơ, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | Luật Sunlaw

Hồ sơ, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư /Giấy chứng nhận đầu tư thì thời hạn dự án đều được ấn định bởi mốc thời gian nhất định tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tùy từng dự án khác nhau mà thời hạn của mỗi dự án được ghi nhận cụ thể trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của mỗi công ty cũng khác nhau.
Vì vậy, khi sắp hết hạn thời hạn hoạt động của dự án ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì công ty cần tiến hànhlàm hồ sơ, thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư.

Hồ sơ, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Hồ sơ, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thời gian nộp hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tốt nhất trước khi dự án hết thời hạn được cấp phép khoảng từ 3 đến 5 tháng, công ty cần thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng đồng thời là gia hạn thời hạn thực hiện dự án đầu tư theo hướng dẫn như sau:

Hồ sơ thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty ( 2 bản);
 • Bản sao hợp lệ mã số thuế đối với doanh nghiệp chưa cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp( 2 bản)
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm  gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư/Gia hạn dự án đầu tư;
 • Các bản báo cáo tháng, quý, năm đã nộp cho Sở kế hoạch và đầu tư/ Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất;
 • Bản sao công chứng Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất tính đến thời điểm gia hạn( 1 bản);
 • Đề xuất dự án đầu tư: Diện tích trụ sở,  email, số điện thoại chủ đầu tư, công ty tại Việt Nam, tổng số lao động Việt Nam và nước ngoài;
 • Bản sao công chứng hộ chiếu người đại diện và xác nhận cư trú của người đại diện;
 • Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và địa điểm triển khai dự án . Cụ thể là: Hợp đồng thuê địa điểm và Giấy tờ nhà đất, quyết định xây dựng,…
 • Bản công chứng Giấy phép kinh doanh (nếu doanh nghiệp hoạt động thương mại);

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Số lượng hồ sơ: Doanh nghiệp soạn thảo  02 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo các các mục tư vấn trên
 • Quy cách hồ sơ: Hồ sơ viết bằng tiếng Việt hoặc song ngữ Viêt – Anh (Các văn bản bằng tiếng nước ngoài: phải được dịch sang tiếng Việt rồi công chứng)
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư : Nếu  doanh nghiệp có trụ sở và địa điểm triển khai dự án ngoài khu công nghiệp;
  • Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất: Nếu doanh nghiệp có trụ sở và địa điểm thực hiện dự án trong khu công nghiệp và chế xuất;

Thời hạn hoàn thành thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ nếu  hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

 • Công ty chỉ có thể nộp hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đến thời điểm gia hạn công ty đã thực hiện góp đủ vốn theo cam kết và thực hiện đủ các báo cáo đầu tư, các điều kiện khác theo quy định tại Điều 3 Giấy chứng nhận đầu tư của công ty;
 • Công ty có thể thực hiện điều chỉnh các nội dung khác trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư song song với thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Công ty Luật SUNLAW là hãng luật có kinh nghiệm lâu năm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý và  tư vấn thủ tục thành lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, gia hạn giấy chứng nhận đầu tư…..
 • Nếu bạn đang gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư, vui lòng liên hệ tới Luật SUNLAW để được luật sư tư vấn và cung cấp dịch vụ tốt nhất!

0889.181.585