Tư vấn về diện tích tách thửa tại Khánh Hoà mới nhất 2022

Luật Nam Sơn

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cho quý bạn đọc những quy định của pháp luật hiện hành mới nhất năm 2022 về điều kiện, diện tích tách thửa tại Khánh Hoà. Hi vọng với bài viết này sẽ giúp được quý khách hàng nắm bắt được những thông tin hữu ích để thực hiện thủ tục tách thửa đất của mình.

Ủy ban nhân dân tỉnh, hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ có thẩm quyền quyết định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại từng huyện, thành phố thuộc tỉnh. Vì vậy, để có thể thực hiện thủ tục tách thửa thì chủ sử dụng đất phải tìm hiểu quyết định của ủy ban nhân tỉnh nơi có đất về diện tích tối thiểu được phép tách thửa.

Sau đây, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn về điều kiện, diện tích tách thửa tối thiểu tại Khánh Hoà mới nhất như sau:

Cơ sở pháp lý – Các văn bản pháp luật cần tham khảo

✔️ Luật Đất đai 2013;

✔️ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà ngày 21 tháng 12 năm 2014;

✔️ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà ngày 30 tháng 06 năm 2015;

✔️ Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà ngày 27 tháng 11 năm 2017;

Các trường hợp không được tách thửa đất tại Khánh Hòa

Cụ thể theo quy định tại Điều 3,4,5,6,7 Quyết định 32/2014/QĐ-UBND, sửa đổi bổ sung tại Quyết định 13/2015/QĐ-UBND và Quyết định 23/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hoà quy định về điều kiện tách thửa và diện tích tách thửa tại Khánh Hoà như sau:

✔️ Thứ nhất: Nếu thửa đất xin tách thửa mã đã có quyết định thu hồi đất, hoặc có văn bản về chủ trương thu hồi đất, hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai, thì không được thực hiện thủ tục tách thửa.

✔️ Thứ hai: Ngoài ra, đối với các thửa đất đang có tranh chấp và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết cũng không được thực hiện việc tách thửa.

✔️ Thứ ba: Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền như cơ quan thi hành án niêm phong tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của Tòa án.

✔️ Thứ tư: Thửa đất do cơ quan có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đầu tư dự án.

✔️ Thứ năm: Thửa đất sau khi tách thành thửa đất mới sẽ không có đường đi cũng không được tách thửa.

Diện tích thửa đất, kích thước cạnh tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở (sau khi trừ diện tích đất phải thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai)

Quy định của pháp luật hiện hành quy định về thửa đất được phép tách thửa phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau:

Đối với đất ở đô thị (ví dụ như thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh…)

Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m:

Các trường hợp không được tách thửa đất tại Khánh Hòa

✅ Diện tích của thửa đất ≥ 45 m2;

✅ Bề rộng của thửa đất ≥ 5 m;

✅ Chiều sâu của thửa đất ≥ 5 m.

Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới từ 10m đến < 20 m:

✅ Diện tích của thửa đất ≥ 36 m2;

✅ Bề rộng của thửa đất ≥ 4 m;

✅ Chiều sâu của thửa đất ≥ 4 m.

Thửa đất nằm tiếp giáp hẻm, đường nội bộ có lộ giới < 10 m:

✅ Diện tích của thửa đất ≥ 36 m2;

✅ Bề rộng của thửa đất ≥ 3 m;

✅ Chiều sâu của thửa đất ≥ 3 m.

Đối với đất ở tại nông thôn (đối với các huyện, xã…)

Thửa đất tiếp giáp đường quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ, liên thôn, liên xã:

✅ Diện tích của thửa đất thổ cư ≥ 45 m2;

✅ Bề rộng của thửa đất thổ cư ≥ 5 m;

✅ Chiều sâu của thửa đất  thổ cư ≥ 5 m.

Đối với các đảo

✅ Diện tích tối thiểu với các đảo là 40m2;

✅ Bề rộng của lô đất đảo ≥ 4m;

✅ Chiều sâu của lô đất đảo ≥ 4m.

Các khu vực khác còn lại

✅ Diện tích của thửa đất ≥ 60 m2.

✅ Bề rộng của thửa đất ≥ 5 m;

✅ Chiều sâu của thửa đất ≥ 5 m.

Trường hợp thửa đất có nhiều cạnh, hình dạng phức tạp khi tách thửa đủ diện tích của lô đất nhưng không đủ bề rộng, chiều sâu của lô đất theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp (sau khi trừ diện tích đất phải thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai)

Đất trồng lúa – đất nông nghiệp

✅ Đất trồng lúa -Vùng tập trung: 1000 m2;

✅ Đất trồng lúa -Vùng phân tán: 500 m2.

Đất trồng cây hàng năm khác

✅ Đất trồng cây hàng năm khác -Vùng tập trung: 2000 m2;

✅ Đất trồng cây hàng năm khác -Vùng phân tán: 300 m2.

Đất trồng cây lâu năm

✅ Đất trồng cây lâu năm -Vùng tập trung: 1000 m2;

✅ Đất trồng cây lâu năm -Vùng phân tán: 200 m2.

Đất làm muối

✅ Đất làm muối -Vùng tập trung: 5000 m2;

✅ Đất làm muối -Vùng phân tán: 500 m2.

Đất nuôi trồng thủy sản

✅ Đất nuôi trồng thủy sản -Nước ngọt: 100 m2;

✅ Đất nuôi trồng thủy sản -Nước mặn, lợ: 5000 m2.

Đất rừng sản xuất

✅ Khu vực Đất rừng sản xuất tại đô thị: 1000 m2;

✅ Khu vực Đất rừng sản xuất tại nông thôn: 5000 m2.

Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm)

Việc tách thửa đối với loại đất này, căn cứ theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng, đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất này sang loại đất khác.

Việc tách thửa phải căn cứ quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo mục đích chính của thửa đất muốn tách.

Trường hợp thửa đất đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, thì người sử dụng đất được thực hiện đồng thời việc chuyển mục đích sử dụng đất (ví dụ từ đất trồng cây lâu năm thành đất thổ cơ) và tách thửa phần diện tích xin chuyển mục đích sử dụng sẽ được tách thửa theo diện tích, kích thước cạnh tối thiểu đối với đất ở; đối với phần diện tích còn lại (không chuyển mục đích) phải đảm bảo điều kiện tách thửa theo quy định về diện tích và kích thước tối thiểu của loại đất đã được quy hoạch do cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Người sử dụng đất phải bố trí diện tích để làm đường đi vào các thửa đất rộng tối thiểu là 03m và phải được UBND cấp huyện phê duyệt .

Dịch vụ tư vấn đất đai tại Khánh Hòa

– Tư vấn các quy định của pháp luật đất đai tại Khánh Hòa;

– Dịch vụ làm hồ sơ tách thửa đất tại Khánh Hoà;

– Tư vấn thủ tục, hồ sơ tách thửa đất tại Khánh Hoà;

– Cung cấp biểu mẫu cần thiết để thực hiện thủ tục tách thửa, tách sổ;

– Uỷ quyền thực hiện dịch cụ tách thửa trên sổ đỏ tại Khánh Hoà.

✅ Tư vấn đất đai⭐ Tư vấn tranh chấp, thừa kế, khởi kiện đất đai và các dịch vụ nhà đất
✅ Dịch vụ ly hôn⭕ Với đội ngũ luật sư giỏi về Hôn nhân gia đình, chúng tôi sẽ hỗ trợ thủ tục ly hôn một cách nhanh nhất
✅ Giấy phép doanh nghiệp⭕ Chúng tôi hỗ trợ hầu hết các loại giấy phép doanh nghiệp với cam kết về chất lượng
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh⭐ Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trên cả nước và giao kết quả tại nhà
✅ Tư vấn đầu tư⭕ Hỗ trợ các khách hàng trong và ngoài nước thủ tục đầu tư mọi loại hình doanh nghiệp
✅ Luật sư Dân sự – Hình sư⭐ Các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đại diện bảo vệ quyền lợi của bạn trước tòa
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
google-map-icon