Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp tại Nha Trang

luat-su

ỗi năm, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 200 – 300 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, nhưng khi giải thể, các doanh nghiệp thường vướng không biết quy trình, thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật thì làm như thế nào?

Thấu hiễu những vướng mắc của các doanh nghiệp, Công ty Luật Nam Sơn – CN Khánh Hòa chúng tôi, với đội ngũ luật sư, chuyên viên, kế toán chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn thành tất cả thủ tục giải thể rườm rà, phức tạp một cách nhanh gọn với mức chi phí tiết kiệm nhất.

Để giúp cho các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về bản chất của việc giải thể doanh nghiệp, Công ty luật Nam Sơn – Chi Nhánh Khánh Hòa hỗ trợ tư vấn và cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với những nội dung sau.

Khái niệm và bản chất của giải thể doanh nghiệp tại Nha Trang?

Khái niệm

Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp muốn rút khỏi thị trường, chấm dứt sự tồn tại theo ý chí của doanh nghiệp (tức là khi doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ  hoặc không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh) hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Bản chất của giải thể doanh nghiệp

✅ Thứ nhất, chủ sở hữu doanh nghiệp là người đưa ra quyết định giải thể doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh không có thẩm quyền phản đồng ý hay phản đối việc giải thể mà ở đây chỉ có trách nhiệm xét xép tính hợp lệ của hồ sơ và cập nhật tình trạng công ty trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

✅ Thứ hai, Doanh nghiệp chỉ thực hiện được thủ tục giải thể khi và chỉ khi hoàn thành các nghĩa vụ như thanh toán hết nợ ( nợ lương, nợ thuế, các khoản nợ khác liên quan) và thực hiện xong các nghĩ vụ tài sản.

✅ Thứ ba, lý do giải thể khá đa dạng, có thể xuất phát từ vi phạm pháp luật của doanh nghiệp hoặc ý chí tự nguyện của chủ doanh nghiệp.

Xem thêm về Thủ tục Giải thể Doanh nghiệp: https://luatsutranhieu.vn/thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep-tai-nha-trang/

Trình tự, thủ tục thực hiện dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Nha Trang

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 201, Điều 202, Điều 203, Điều 204 luật doanh nghiệp 2014; Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP

A/ Đối với trường hợp: “Giải thể theo ý chí của chủ sở hữu doanh nghiệp, nhà đầu tư”

Trước hết, điều doanh nghiệp cần làm là hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh. Sau đó làm theo các bước sau:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Đầu tiên doanh nghiệp cần tổ chức họp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Theo đó, việc giải thể đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH 1 TV sẽ dựa trên ý chí của chủ sở hữu doanh nghiệp. Công ty TNHH 2 TV trở lên được quyết định bởi Hội đồng thành viên. Công ty cổ phần sẽ do đại hội đồng cổ đông quyết định.

Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên về lý do giải thể, thủ tục, thời hạn thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và thành lập một tổ thanh lý tài sản.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến phòng đăng ký kinh doanh. Đồng thời, đăng thông báo công khai trên báo 03 số liên tiếp.

Bước 3: Tiến hành thanh lý tài sản, thanh lý các khoản nợ

Theo quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 202 Luật doanh nghiệp 2014 thì chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty. Hội đồng quản trị  trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Các khoản nợ được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

✅ Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động đã ký kết theo hợp đồng và thỏa ước lao động

✅ Các khoản nợ thuế;

✅ Các khoản nợ khác (nếu có).

✅ Sau khi hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ của doanh nghiệp. phần còn lại sẽ chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, cho thành viên, cổ đông công ty, hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ vốn góp, cổ phần

Bước 4: Đóng tài khoản ngân hàng (nếu có)

Bước 5: Đóng cửa mã số thuế

Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán và đóng mã số thuế.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp hoàn tất các nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế hoặc cơ quan thuế hoàn thành việc chuyển toàn bộ nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp sang đơn vị chủ quản theo quy định. Cơ quan thuế ra thông báo chấm dứt hiệu lực của mã số thuế.

Bước 6: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 7 ngày làm việc (trừ ngày nghĩ, lễ, tết) kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc tự mình hoặc ủy quyền cho người khác gửi hồ sơ về cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 7: Trả dấu hoặc thông báo hủy mẫu dấu:

Khi đáp ứng đầy đủ hồ sơ và đảm bảo tính hợp lệ. Trường hợp trước đây doanh nghiệp sử dụng dấu do cơ quan công an cấp thì doanh nghiệp tiến hành trả dấu và giấy chứng nhận sử dụng con dấu để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi mẫu dấu. Hiện nay, quy định mới nhằm rút gọn thủ tục hành chính thì việc sử dụng mẫu dấu do doanh nghiệp tự quyết định nên khi giải thể chỉ cần ra thông báo hủy mẫu dấu.

B/ Đối với trường hợp “giải thể bắt buộc”

Theo quy định tại Điều 203 Luật doanh nghiệp 2014 về thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo Quyết định của Tòa Án như sau:

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định của tòa án có hiệu lực. Doanh nghiệp phải họp ra quyết định giải thể và gửi quyết định này đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và công khai quyết định này.

Bước 3: Tổ chức thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

Bước 4: Nộp yêu cầu giải thể doanh nghiệp.

Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật trình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự, cách thức thực hiện tại các bước 3, 4, 5 thực hiện tương tự như trường hợp giải thể théo ý chí của doanh nghiệp.

Các loại giấy tờ doanh nghiệp cần chuẩn bị phục vụ cho việc giải thể:

✅ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản gốc);

✅ Cung cấp chứng từ bản gốc đến thời điểm giải thể:

✅ Bảng lương và hợp đồng lao động của nhân viên

✅ Sổ sách kế toán đến thời điểm giải thể

✅ File mềm hạch toán đến thời điểm giải thể

✅ Chứng từ ngân hàng, sao kê tài khoản ngân hàng của công ty; 

✅ Chữ ký số; các hợp đồng kinh tế liên quan.

Như vậy, để giải thể một doanh nghiệp đòi hỏi rất nhiều thủ tục phức tạp, vì vậy hãy để Luật Nam Sơn tư vấn, hỗ trợ và dịch vụ Giải thể doanh nghiệp tại Nha Trang – Khánh Hòa để san sẻ nỗi lo âu cùng các doanh nghiệp. 

✅ Tư vấn đất đai⭐ Tư vấn tranh chấp, thừa kế, khởi kiện đất đai và các dịch vụ nhà đất
✅ Dịch vụ ly hôn⭕ Với đội ngũ luật sư giỏi về Hôn nhân gia đình, chúng tôi sẽ hỗ trợ thủ tục ly hôn một cách nhanh nhất
✅ Giấy phép doanh nghiệp⭕ Chúng tôi hỗ trợ hầu hết các loại giấy phép doanh nghiệp với cam kết về chất lượng
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh⭐ Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trên cả nước và giao kết quả tại nhà
✅ Tư vấn đầu tư⭕ Hỗ trợ các khách hàng trong và ngoài nước thủ tục đầu tư mọi loại hình doanh nghiệp
✅ Luật sư Dân sự – Hình sư⭐ Các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đại diện bảo vệ quyền lợi của bạn trước tòa
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
google-map-icon