Dịch vụ cấp chứng chỉ xây dựng uy tín trên toàn quốc

DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG UY TÍN TOÀN QUỐC

Dịch vụ cấp chứng chỉ xây dựngdịch vụ pháp lý dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Luật Sunlaw là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho doanh nghiệp, cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng cho cá nhân uy tín và nhanh chóng, đáp ứng được nhu cầu của Quý khách hàng.

Chứng chỉ xây dựng (bao gồm: chứng chỉ năng lực xây dựng cho công ty, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân các kỹ sư xây dựng) là bằng cấp công nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Xây Dựng, Sở xây dựng đối với cá nhân, công ty tham gia hoạt động xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của cá nhân, công ty thực hiện hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Các chứng chỉ xây dựng này được phân thành 3 hạng (bao gồm: Hạng I, Hạng II, Hạng III), đặc điểm từng hạng được quy định cụ thể trong Nghị định 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 100/2018 NĐ-CP của Chính Phủ.

 1. DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG CHO DOANH NGHIỆP:

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho doanh nghiệp được chúng tôi triển khai nhằm phục vụ nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công, thiết kế, giám sát xây dựng bắt buộc phải làm thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.

Tùy vào lĩnh vực và phạm vi hoạt động của các công ty xây dựng mà chứng chỉ xây dựng có các loại như sau:

 • Chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng: dân dụng, công nghiệp, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện…
 • Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng: dân dụng, công nghiệp, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện…
 • Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện…
 • Chứng chỉ năng lực của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng: dân dụng, công nghiệp, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện…
 • Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án: dân dụng, công nghiệp, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện…
 • Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện…
 • Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng: dân dụng, công nghiệp, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện…
 • Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng: dân dụng, công nghiệp, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện…

Việc cấp chứng chỉ năng lực xây dựng thì tùy vào loại chứng chỉ (hạng 1, hạng 2, hạng 3) mà cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ khác nhau.

Tham khảo thêm:  Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1, hạng 2, hạng 3 nhanh nhất 

Đối với chứng chỉ năng lực hạng I thì cơ quan có thẩm quyền duy nhất cấp chứng chỉ Hạng I là Bộ Xây dựng có trụ sở tại Thành phố Hà Nội cấp. Chúng tôi có Văn phòng của mình tại Hà Nội nhằm tiếp nhận các hồ sơ cho doanh nghiệp dù công ty đó có trụ sở ở bất cứ tỉnh thành nào tại Việt Nam.

Đối với chứng chỉ năng lực của tổ chức hạng II, III thì cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ trên là bất kỳ Sở Xây dựng tại các tỉnh thành của Việt Nam. Doanh nghiệp cần lưu ý, theo quy định của pháp luật thì việc doanh nghiệp xin chứng chỉ năng lực xây dựng ở bất kỳ Sở xây dựng thuộc tỉnh thành nào trên cả nước đều là hợp lệ.

Ví dụ: Doanh nghiệp A có trụ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa muốn xin chứng chỉ xây dựng tại Sở xây dựng Hà Nội thì hoàn toàn có thể lập hồ sơ xin chứng chỉ tại Sở xây dựng Hà Nội. Các chứng chỉ năng lực xây dựng đều có mã số do Bộ xây dựng cấp và có giá trị pháp lý như nhau trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Công ty có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng Hạng I, Hạng II, Hạng III  cần chú ý những điều kiện sau:
 • Chứng chỉ năng lực xây dựng doanh nghiệp hạng I:  Yêu cầu ít nhất 01 Hợp đồng xây lắp hạng I hoặc 02  hợp đồng hạng II kèm theo biên bản nghiệm thu của chủ đầu tư đã thi công hoàn thiện công trình. Các hợp đồng phải ký trước thời điểm tháng 09/2016. (Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu scan từ bản gốc, không được tẩy xóa dữ liệu).
 • Chứng chỉ năng lực xây dựng doanh nghiệp hạng II: Yêu cầu ít nhất công ty phải có ít nhất  01 Hợp đồng xây lắp hạng II hoặc 2 hợp đồng hạng III kèm theo biên bản nghiệm thu công trình đã hoàn thiện. (Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu scan từ bản gốc, không được tẩy xóa dữ liệu).
 • Chứng chỉ năng lực doanh nghiệp hạng III: Không yêu cầu bắt buộc về Hợp đồng xây lắp, chỉ cần đơn vị có ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định và đủ số nhân sự, máy móc thiệt bị thi công theo yêu cầu tại Nghị định 100/2018/ND-CP của Chính phủ.

Lưu ý: Đối với các công ty không có hợp đồng ký với chủ đầu tư thì ngoài hợp đồng thầu phụ và biên bản nghiệm thu của hợp đồng thầu phụ còn phải có hợp đồng thầu chính và biên bản nghiệm thu của hợp đồng thầu chính.

Chứng chỉ năng lực xây dựng có hiệu lực tối đa trong thời hạn 10 (mười) năm, khi hết thời hạn phải làm thủ tục cấp lại.

 1. DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO CÁ NHÂN

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất: Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Tham khảo thêm:  Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1

Thứ hai: Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

 1. a) Chứng chỉ hoạt động xây dựng Hạng I: Có bằng đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên;
 2. b) Chứng chỉ hoạt động xây dựng Hạng II: Có bằng đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 (bốn) năm trở lên;
 3. c) Chứng chỉ hoạt động xây dựng Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp..

Các cá nhân cần thi sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề, nếu kết quả thi sát hạch đạt yêu cầu (đạt điểm số) thì sẽ làm hồ sơ về kinh nghiệm để được xét cấp chứng chỉ.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 (năm) năm, khi hết thời hạn phải làm thủ tục cấp lại.

 1. DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG UY TÍN TOÀN QUỐC CỦA SUNLAW:

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xin cấp chứng chỉ xây dựng, chứng chỉ năng lực xây dựng.

Điều này bắt nguồn từ các lí do như:

 • Không có am hiểu về pháp luật về điều kiện cần và đủ để được cấp chứng chỉ xây dựng;
 • Chưa cập nhật nghị định 100/2018 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.
 • Chưa đánh giá được hạng mục công trình đã thực hiện có khả thi để xin cấp chứng chỉ không?
 • Chuẩn bị hồ sơ thiếu sót nên bị trả hồ sơ, hồ sơ không đạt.
 • Dùng dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực công ty không có uy tín, thậm chí là cấp chứng chỉ giả dẫn đến nguy cơ bị cấm hoạt động, thời gian cấp chứng chỉ lâu.
 • Doanh nghiệp không có thời gian để đi tới đi lui các sở xây dựng để xin cấp chứng chỉ. Việc tự mình đi làm hồ sơ không có hiệu quả.

Dịch vụ cấp chứng chỉ xây dựng của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề trên chỉ với vài bước đơn giản:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và tư vấn cho khách hàng đầy đủ, toàn diện các vấn đề về việc cấp chứng chỉ xây dựng.

Bước 2: Trao đổi thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định.

Bước 3: Tiến hành hỗ trợ soạn thảo và bổ sung đầy đủ các hồ sơ để nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền theo Nghị định 100/2018.

Bước 4: Nhận kết quả và bàn giao chứng chỉ sau khi có kết quả được xét duyệt.

Để tiết kiệm thời gian, chi phí và đạt hiệu quả công việc, nhằm không bỏ lỡ những cơ hội công việc của mình, Luật SUNLAW sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng để khách hàng sớm được cấp chứng chỉ xây dựng theo đúng quy định.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua số Hotline 0901 202 585, Chúng tôi luôn có đội ngũ tận tâm, tận tình và chuyên nghiệp để phục vụ quý khách.

0889.181.585