Di sản dùng vào việc thờ cúng

luat-su

✅ Di sản dùng vào việc thờ cúng là một thuật ngữ khá quen thuộc, được sử dụng phổ biến trong các bản di chúc nhưng người để lại di sản, người thừa kế di sản hay chính bản thân người quản lý di sản lại chưa hiểu rõ được như thế nào là di sản thờ cúng cũng như chưa nắm rõ các quy định pháp luật về loại di sản này. Biết được những vướng mắc đó của khách hàng, thông qua bài viết dưới đây Luật sư Trần Hiểu sẽ giải đáp thắc mắc như thế nào là di sản dùng vào việc thờ cúng.

Di sản dùng vào việc thờ cúng được xác lập khi nào?

✅ Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS) quy định người lập di chúc có quyền dành một phần tài sản trong khối di sản thừa kế để dùng vào việc thờ cúng. Như vậy, di sản dùng vào việc thờ cúng chỉ xuất hiện trong thừa kế theo di chúc còn thừa kế theo pháp luật thì chưa có quy định về di sản dùng vào việc thờ cúng. Tuy nhiên, những người hưởng thừa kế theo pháp luật vẫn có quyền thỏa thuận với nhau di sản nào dùng để thờ cúng.

Loại tài sản nào được dùng vào việc thờ cúng?

✅ Khoản 1 Điều 645 Bộ luật Dân sự 2015 quy định người lập di chúc có thể để lại một phần di sản thờ cúng mà không quy định cụ thể là loại tài sản nào. Do đó, tất cả các loại tài sản theo quy định tại Điều 105 Bộ luật dân sự 2015 đều có thể dùng vào việc thờ cúng, bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá, quyền tài sản, bất động sản, động sản…

Người quản lý di sản thờ cúng

✅ Theo Điều 645 Bộ luật Dân sự 2015 quy định di sản dùng vào việc thờ cúng thì không được chia thừa kế và được giao cho người được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng. Như vậy, người để lại di sản sẽ chỉ định trong di chúc phần di sản nào được dùng cho việc thừa kế và chỉ định người nào sẽ quản lý phần di sản này.

✅ Trong trường hợp người để lại thừa kế không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế có quyền cử người quản lý di sản thờ cúng.

✅ Nếu người được chỉ định quản lý di sản thờ cúng không thực hiện đúng di chúc hoặc làm trái với các thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao lại phần di sản thờ cúng cho người khác quản lý để thực hiện việc thờ cúng.

Trường hợp không được dành một phần di sản để thờ cúng

✅ Khoản 2 Điều 645 Bộ luật Dân sự 2015 quy định “Trường hợp toàn bộ di sản của người để lại thừa kế không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng”.

✅ Căn cứ theo quy định tại Điều 614 Bộ luật Dân sự 2015 thì kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người để lại thừa kế để lại. Dựa theo quy định tại Điều 658 Bộ luật Dân sự 2015 thì một số nghĩa vụ tài sản liên quan đến người để lại thừa kế bao gồm: Chi phí hợp lý cho việc mai táng theo tập quán, tiền cấp dưỡng còn thiếu, tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ, chi phí cho việc bảo quản di sản, tiền công lao động, tiền bồi thường thiệt hại, thuế và các khoản phí phải nộp vào ngân sách nhà nước, các khoản nợ đối với cá nhân, pháp nhân, tiền phạt và các chi phí khác nếu có.

Xử lý di sản thờ cúng

✅ Theo quy định tại khoản 1 Điều 645 BLDS 2015 thì “Trong trường hợp tất cả người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật”.

✅ Như vậy, theo quy định trên, di sản thờ cúng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định, thời hạn của di sản thờ cúng phụ thuộc vào việc tất cả người thừa kế theo di chúc đều qua đời, theo đó phần di sản thờ cúng sẽ thuộc về người đang quản lý di sản hợp pháp trong số những người thừa kế theo pháp luật.

✅ Theo đó, người quản lý di sản dùng để thờ cúng cũng đồng thời là người thuộc diện thừa kế theo pháp luật của người để lại di sản là chủ sở hữu của di sản thờ cúng nếu tất cả người thừa kế theo di chúc đều đã chết. Nếu trong trường hợp người quản lý di sản thờ cúng không thuộc diện thừa kế theo pháp luật của người để lại di sản mà tất cả người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì trong trường hợp này di sản thờ cúng sẽ được giải quyết như thế nào thì pháp luật vẫn chưa có quy định cụ thể.

di-san-dung-vao-viec-tho-cung

Luật Sư Trần Hiểu – Luật Sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Di chúc – Thừa kế

👉 Trên đây là phần giải đáp về Di sản dùng vào việc thờ cúng. Hãy liên hệ ngay cho Luật sư Trần Hiểu – Số điện thoại tư vấn 0889.181.585 để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến thủ tục thừa kế theo di chúc nói chung và cách thức lập di sản thờ cúng nói riêng.

✅ Tư vấn đất đai⭐ Tư vấn tranh chấp, thừa kế, khởi kiện đất đai và các dịch vụ nhà đất
✅ Dịch vụ ly hôn⭕ Với đội ngũ luật sư giỏi về Hôn nhân gia đình, chúng tôi sẽ hỗ trợ thủ tục ly hôn một cách nhanh nhất
✅ Giấy phép doanh nghiệp⭕ Chúng tôi hỗ trợ hầu hết các loại giấy phép doanh nghiệp với cam kết về chất lượng
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh⭐ Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trên cả nước và giao kết quả tại nhà
✅ Tư vấn đầu tư⭕ Hỗ trợ các khách hàng trong và ngoài nước thủ tục đầu tư mọi loại hình doanh nghiệp
✅ Luật sư Dân sự – Hình sư⭐ Các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đại diện bảo vệ quyền lợi của bạn trước tòa
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
google-map-icon