Di chúc miệng | Luật sư Nha Trang

luat-su

di chúc miệng

Di chúc miệng là hình thức di chúc được thể hiện bằng lời nói của người lập di chúc trước người làm chứng. Do vậy, vẫn có thể xảy ra trường hợp việc truyền đạt của người làm chứng không phù hợp với nội dung, ý chí của người lập di chúc.

Luật sư sẽ trình bày các khía cạnh pháp lý liên quan đến di chúc miệng cụ thể như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 điều 629 bộ luật dân sự 2015: “Trong trường hợp tính mạng  của 1 người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng”

Di chúc miệng hợp pháp theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 

Di chúc bằng lời nói được xem là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất có 02 người làm chứng và ngay sau khi người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng phải ghi chép lại bằng văn bản, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ ngày người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được  cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc công chứng viên xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của những người làm chứng đó. 1 điểm đặc thù cần lưu ý đối với di chúc bằng lời nói mà người lập di chúc phải lưu ý đó là: di chúc miệng sẽ mặc định bị hủy bỏ nếu sau 03 tháng kể từ thời điểm lập di chúc mà người người lập di chúc vẫn còn sống minh mẫn và sáng suốt.

Sau khoảng thời gian này nếu người lập di chúc vẫn muốn tiếp tục lập di chúc thì phải lập 1 di chúc khác bằng văn bản thay thế cho di chúc bằng lời nói đã lập.

Trường hợp di chúc không đảm bảo được các điều kiện trên thì không được coi là hợp pháp, nếu người để lại di chúc đó qua đời và có để lại tài sản thì số tài sản đó sẽ được chia theo pháp luật  cho những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người đó theo Điều 651 Bộ luật dân sự 2015, cụ thể như sau:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự cụ thể như sau

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: chồng,vợ, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ 2 gồm: ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là :ông /bà nội, ông /bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ 3 gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác /chú / cậu / cô / dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng 1 hàng được hưởng phần di sản bằng nhau

Những người ở hàng thừa kế phía sau chỉ được hưởng thừa kế di sản, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã qua đời hoặc không có quyền hưởng di sản, bị tước bỏ quyền hưởng di sản hoặc đã từ chối nhận di sản.

Theo quy định tại Điều 641 của Bộ luật này  thì trong trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết cùng 1 thời điểm thì họ không được thừa kế di sản của nhau và di sản của ai thì do người thừa kế của người đó hưởng..

Trên đây là những thông tin cơ bản về Di chúc miệng, nếu bạn còn vướng mắc gì về quy định của pháp luật về di chúc, thừa kế… hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua số Hotline 0889.181.585 để được tư vấn miễn phí!

DMCA.com Protection Status