Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội ở địa chỉ nào?

Luật Nam Sơn

Trong quá trình khởi nghiệp và quản lý doanh nghiệp, việc đăng ký kinh doanh là một bước quan trọng để xác nhận và pháp lý hóa hoạt động kinh doanh. Tại Hà Nội, quy trình này thường liên quan đến việc tương tác với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Phòng Đăng ký kinh doanh này nằm ở đâu trong thủ đô năng động này?

Để giúp độc giả có cái nhìn rõ ràng hơn về vấn đề này, bài viết sẽ cung cấp thông tin chi tiết về địa chỉ cụ thể của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Hãy cùng khám phá để hiểu rõ hơn về nơi mà doanh nghiệp cần tìm đến để hoàn tất quy trình đăng ký kinh doanh của mình.

1. Giới thiệu Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thành phố Hà Nội:

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thành phố Hà Nội là một cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc quản lý và giải quyết các thủ tục về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp bao gồm: cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (thay đổi tên công ty, ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ công ty, người đại diện theo pháp luật…); và các thủ tục khác có liên quan trong quá trình doanh nghiệp hoạt động.

Địa chỉ làm việc của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nằm ngay Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội – Khu liên cơ Võ Chí Công, số 258 Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

– Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng, đầu tư nước ngoài: Tầng 1, tòa nhà 7 tầng.

– Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đăng ký kinh doanh: Tầng 2, tòa nhà 7 tầng.

– Khu vực các cán bộ, chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh ngồi làm việc, giải quyết hồ sơ, thủ tục cho doanh nghiệp : Tầng 6, tòa nhà 27 tầng. 

dang-ky-kinh-doanh-ha-noi

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội

Căn cứ theo Điều 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký Doanh nghiệp quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng đăng ký kinh doanh như sau: 

– Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp một cách chính xác và kịp thời. Đồng thời, phòng cũng phải đảm bảo tính hợp lệ của các hồ sơ này trước khi cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

– Hướng dẫn các doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về vấn đề thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về cách lập hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

– Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin quốc gia để thực hiện các công việc đăng ký doanh nghiệp một cách chính xác và hiệu quả. Đặt ra mục tiêu chuẩn hóa dữ liệu và cập nhật chính xác thông tin đăng ký của các doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều này giúp tạo ra một nguồn thông tin đáng tin cậy và hữu ích cho cả doanh nghiệp và cơ quan chức năng.

Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh: Gọi 0932.263.419

– Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cung cấp các thông tin về đăng ký doanh nghiệp được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi của địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục thuế của địa phương, các cơ quan khác có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo pháp luật quy định.

– Có quyền yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo chi tiết, đầy đủ về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.

– Trực tiếp kiểm tra, đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra các doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về trình tự hồ sơ, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn các doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về trình tự hồ sơ, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

– Kiểm tra và giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.

– Phòng đăng ký kinh doanh có quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện theo các quy định tại khoản 1 Điều 67 của Nghị định này.

– Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật ban hành.

– Thực hiện việc đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh: Gọi 0932.263.419

3. Nghĩa vụ của công dân khi tới cơ quan đăng ký kinh doanh

– Trong quá trình đến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, công dân cần tuân thủ các quy định như tôn trọng cơ quan hành chính, tuân thủ đầy đủ các thủ tục yêu cầu kê khai và nộp hồ sơ theo quy định được công bố tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

– Khi đến giao dịch làm các thủ tục liên quan công dân phải xuất trình các loại giấy tờ sau: Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc các chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy giới thiệu (trường hợp đại diện tổ chức, doanh nghiệp) hoặc Giấy ủy quyền khi nộp hồ sơ; Phiếu trả lời kết quả khi nộp hồ sơ bổ sung; Tiếp nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

– Nộp đầy đủ thủ tục cũng như phí, lệ phí (nếu có) theo quy định pháp luật.

– Chấp hành tốt các nội quy, quy chế mà cơ quan tiếp nhận hồ sơ đưa ra.

4. Cách thức nộp hồ sơ

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chỉ tiếp nhận các hồ sơ thành lập công ty nộp qua mạng, không tiếp nhận các hồ sơ giấy. Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.Một số yêu cầu cần có khi nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp qua mạng:

– Hồ sơ khi nộp phải là bản scan, được lưu dưới định dạng pdf.

– Bắt buộc phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên góp vốn và người đại diện pháp luật.

– Hồ sơ khi nộp qua mạng cần phải xác thực bằng chữ ký số hoặc bằng tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền. (Thay đổi mới tại Điều 43, Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

– Nội dung trên các giấy tờ, hồ sơ phải được kê khai một cách đầy đủ, minh bạch đúng như yêu cầu đối với hồ sơ bản giấy nhưng phải được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử.Sau khi hoàn tất các thủ tục doanh nghiệp sẽ nhận kết quả trực tuyến thông qua dịch vụ bưu chính Cổng dịch vụ trực tuyến của Thành phố (http://dichvucong.hanoi.gov.vn).

5. Thông tin liên hệ phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội

Để được giải đáp thắc mắc trên bạn có thể liên hệ cho Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội thông qua các hệ thống thông tin sau:

– Website: http://www.hapi.gov.vn/

– Email Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội: dkkdhanoi@gmail.com

– Email Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội: duongdaynong_sokhdt@hanoi.gov.vn

Bạn còn có thể liên hệ qua các số tổng đài để được nhân viên hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

– Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về đăng ký doanh nghiệp qua: 0242.322.3666; 0242.262.9898.

– Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc các vấn đề về đầu tư xây dựng trong nước và đầu tư nước ngoài: 0242.347.9595; 0242.3479955.

Để được giải đáp các thắc mắc về trình tự thủ tục và hồ sơ đã nộp:

– Liên hệ hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về đăng ký doanh nghiệp: 0243.734.7512.

– Liên hệ hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về đầu tư xây dựng trong nước và đầu tư nước ngoài: 0243.825.7410.

Ngoài ra bạn còn có thể gửi văn bản trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Phòng kinh doanh –  Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tại địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội, Khu liên cơ Võ Chí Công, số 258 đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Lưu ý quan trọng

– Sở Kế hoạch và Đầu tư không thực hiện tiếp nhận các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

– Văn bản khi chuyển về Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cần cung cấp đầy đủ thông tin như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, địa chỉ thư tín của cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, đề nghị.

– Văn bản phải được viết tiếng Việt và thể hiện rõ đầy đủ về nội dung muốn phản ánh, đề nghị.

– Trừ trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có tài liệu được viết bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ đó phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

6. Thời gian làm việc

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần và Sáng Thứ 7 có thể nhận kết quả, cụ thể thời gian như sau:

– Sáng: Bắt đầu từ 8h00 đến 11h00 các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần.

– Chiều: Bắt đầu từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.

– Nghỉ cả ngày Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

7. Luật Nam Sơn – Đơn vị Luật uy tín cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

Luật Nam Sơn là một đơn vị tư vấn thủ tục và hỗ trợ hồ sơ đăng ký kinh doanh có uy tín tại Hà Nội, nổi bật với sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình khởi đầu và phát triển kinh doanh. Được biết đến với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về quy trình pháp lý kinh doanh tại Việt Nam, Luật Nam Sơn đã và đang đóng góp tích cực vào việc giảm bớt gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp.

Với mục tiêu tạo ra sự thuận tiện và nhanh chóng cho doanh nghiệp trong quá trình đăng ký kinh doanh, Luật Nam Sơn cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu về các loại hình hình doanh nghiệp, từ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn đến doanh nghiệp cổ phần. Đồng thời, chúng tôi giúp doanh nghiệp hiểu rõ về các quy định pháp luật, điều kiện và thủ tục cần thiết, từ bước đầu tiên đến khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí: 0932.263.419

✅ Tư vấn đất đai⭐ Tư vấn tranh chấp, thừa kế, khởi kiện đất đai và các dịch vụ nhà đất
✅ Dịch vụ ly hôn⭕ Với đội ngũ luật sư giỏi về Hôn nhân gia đình, chúng tôi sẽ hỗ trợ thủ tục ly hôn một cách nhanh nhất
✅ Giấy phép doanh nghiệp⭕ Chúng tôi hỗ trợ hầu hết các loại giấy phép doanh nghiệp với cam kết về chất lượng
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh⭐ Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trên cả nước và giao kết quả tại nhà
✅ Tư vấn đầu tư⭕ Hỗ trợ các khách hàng trong và ngoài nước thủ tục đầu tư mọi loại hình doanh nghiệp
✅ Luật sư Dân sự – Hình sư⭐ Các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đại diện bảo vệ quyền lợi của bạn trước tòa

NHẬP NỘI DUNG CẦN TƯ VẤN

Form liên hệ tư vấn

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
google-map-icon