Di chúc – Thừa kế

Thừa kế theo pháp luật là gì?

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là gì? Trong lĩnh vực dân sự thì thừa kế là một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Theo quy định của pháp luật thì thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. …

Xem thêm >>

Di chúc miệng | Luật sư Nha Trang

di chúc miệng

Di chúc miệng Di chúc miệng là hình thức di chúc được thể hiện bằng lời nói của người lập di chúc trước người làm chứng. Do vậy, vẫn có thể xảy ra trường hợp việc truyền đạt của người làm chứng không phù hợp với nội dung, ý chí …

Xem thêm >>
0889.181.585