Cấp chứng chỉ an toàn lao động tại Nha Trang Khánh Hoà

Cấp chứng chỉ an toàn lao động tại Nha Trang Khánh Hòa

Bạn đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và có nhu cầu cấp chứng nhận an toàn lao động tại nha trang để phục vụ cho công việc.

Doanh nghiệp bạn đang cần cấp chứng chỉ an toàn lao động cho đội ngũ nhân viên của mình theo yêu cầu của các chủ đầu tư, các dự án…

Đối tượng tham gia khóa học cấp chứng chỉ an toàn lao động tại Nha Trang:

Nhóm 1: Người làm quản lý

– Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc các phân xưởng hoặc tương đương;

– Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

– Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Nhóm 2:

Người làm công tác quản lý ATLĐ – VSLĐ bao gồm: cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách phụ trách công tác an toàn tại đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, người trực tiếp tham gia công tác giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3:

Tất cả người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về công tác ATLĐ – VSLĐ. Là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội ban hành tại thông tu 27/2013/TT-BLĐ.

Nhóm 4:

Người lao động không thuộc nhóm 1, 2, 3 (bao gồm cả người lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

Nhóm 5:

An toàn trong y tế: người làm công tác y tế cán bộ y tế.

Nhóm 6:

An toàn vệ sinh viên theo quy định tại điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động.

Với mức chi phí vô cùng hợp lý cho các cá nhân, công ty xây dựng muốn cấp chứng chỉ án toàn lao động tại Nha Trang – Khánh Hòa chúng tôi cung cấp dịch vụ cấp chứng chỉ an toàn lao động theo yêu cầu của quý công ty, đảm bảo chất lượng dịch vụ nhanh chóng và uy tín.

Hãy liên hệ ngay với Luật sư Nha Trang để được hỗ trợ và tư vấn.

0889.181.585