luat-su

Author: Luật Sư Trần Hiểu

Luật sư Trần Hiểu có kinh nghiệm lâu năm và thực chiến trong việc tư vấn, tranh tụng với vai trò là Đại diện ủy quyền, Luật sư bảo vệ, Luật sư bào chữa cho các vụ án dân sự, kinh tế, đất đai, hành chính, hình sự, lao động, hôn nhân gia đình tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Phú Yên…

Share

DMCA.com Protection Status